Champ, Stationära fläktluftsvärmare med vattenburen värme

ChampStationära fläktluftsvärmare med vattenburen värme

Intelligent och energieffektiv fläktluftvärmare

  • Försedd med EC-motor för steglös styrning av luftflödet

  • Smart styrning – direkt via app eller BMS

  • Låg ljudnivå

  • Enkel installation med kabel och stickpropp

  • För vattenanslutning
Kostnads- och energieffektiv

Champ fläktluftvärmare har automatiserade funktioner med möjlighet till returvattentemperaturstyrning och modulärt ställdon, vilket minimerar energiförluster och ger låga driftkostnader.

Intelligent och tystgående

Champ erbjuder helt automatiserad rumsvärme som anpassas till varje unikt användningsområde, vilket ger optimerade energibesparingar och överlägsen komfort med minimal ansträngning. Låg ljudnivå och optimala inställningar möjliggörs tack vare EC-motorns steglösa styrning av luftflödet.

Enkel installation och komfort

Champ fläktluftvärmare är användarvänlig, tystgående och levereras med kabel och stickpropp. Det finns ett brett utbud av tillbehör och möjlighet till röranslutningar på antingen vänster eller höger sida. Detta bidrar till en flexibel och problemfri installation.

Utnyttjande av restvärme

Champ fläktluftvärmare kan effektivt återvinna restvärme, vilket minskar energiförluster och optimerar energianvändningen. Genom att effektivt använda restvärme reduceras också behovet av fossila bränslen, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på klimatet.

Champ är en tystgående vattenburen fläktluftvärmare med smarta och energisnåla funktioner. Champ är perfekt för användning i miljöer där fläktluftvärmare traditionellt används, exempelvis industribyggnader och kommersiella lokaler, där låg ljudnivå är viktigt.

Fläktluftvärmarna kan monteras på vägg för horisontell inblåsning eller i tak för vertikal inblåsning. Monteringskonsoler beställs som tillbehör. Om filterdel SWF används behövs inga konsoler.

Värmefläkten är avsedd för fast installation. Champ har en 1,8 m kabel och stickpropp för anslutning till jordat uttag. Genom att vända fläktluftvärmaren är röranslutning möjlig på båda sidor.

Stort utbud av regleringar och tillbehör.

Vattenvärmda aggregat måste kompletteras med ventiler. Ventilsystemet styr vattenflödet och aktiverar maximal värme bara när det behövs.

Denna värmefläkt har ett inbyggt styrkort och måste kompletteras med valfri variant av det intelligenta styrsystemet FC. FC möjliggör många smarta och automatiserade funktioner, inklusive returvattentemperaturstyrning, vilket minimerar energiförluster och ger låga driftskostnader. Det finns fyra olika nivåer att välja mellan, beroende på dina behov.