Värmepaneler för industri

Värmepaneler är lämpliga för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i industribyggnader eller andra större lokaler med hög takhöjd. Inga värmeförluster sker mellan värmepanel och golv eftersom värmen avges först när strålarna träffar en yta. Med värmepaneler är det också möjligt att rikta värmen dit där den behövs och skapa olika temperaturzoner.

Värmepaneler för industri