Luftridåer

Fricos luftridåer skapar en osynlig luftspärr i dörr- eller portöppningar som separerar olika temperaturzoner utan att hindra människor och fordon från att passera. Med Thermozoneteknologin skapas en effektiv luftseparation i kombination med låg ljudnivå vilket ger ett komfortabelt inneklimat och en stor energibesparing.

Håll kylan ute och värmen inne (eller tvärtom)

Luftridåer är revolutionerande aggregat utformade för att skapa en osynlig barriär vid ingångar och andra öppningar. Genom att blåsa en kontrollerad ström av luft, skapas en effektiv separation mellan olika klimatzoner. Detta bidrar till att bibehålla den önskade temperaturen inomhus samtidigt som kylan/värmen, insekter, damm och föroreningar hålls ute. Luftridåer är perfekt för butiker, kontor, restauranger och industribyggnader och är en energieffektiv lösning för att förbättra inomhusmiljön och minska uppvärmningskostnaderna.

Energibesparing och miljövänlig drift

En stor fördel är deras förmåga att betydligt minska energikostnaderna. Genom att skapa en osynlig barriär som förhindrar kall/varm luft från att tränga in, hjälper dessa aggregat till att bibehålla en jämn inomhustemperatur. Detta minskar belastningen på värme- och kylsystem, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskade utsläpp. Dessutom är Fricos luftridåer utrustade med energieffektiva motorer och smarta styrsystem, vilket ytterligare optimerar energianvändningen.

Användarvänlighet och lång livslängd

Luftridåer är inte bara effektiva utan också användarvänliga. Med enkel installation och minimalt underhåll är de ett bekymmersfritt tillägg till vilken byggnad som helst. De är konstruerade för att tåla frekvent användning, vilket garanterar långvarig prestanda och tillförlitlighet. Alla våra modeller har också anpassningsbara inställningar så att luftflödet kan justeras för att passa specifika behov och förhållanden.

Anpassad för alla typer av ingångar

Oavsett om det gäller en entré, en intern dörröppning, eller en lastkaj, finns det luftridåer som passar. Med en mängd olika storlekar och modeller kan de skräddarsys för nästan alla typer av öppningar. Detta gör dem till en mångsidig lösning för en rad olika byggnader och användningsområden.

Bidrar till ett hälsosammare inomhusklimat

Utöver energibesparingar bidrar de till en renare och hälsosammare inomhusmiljö. Genom att effektivt blockera intrång av damm, smuts och skadliga partiklar, förbättrar de luftkvaliteten inomhus. Detta är särskilt värdefullt i miljöer där renlighet och hygien är av största vikt, såsom sjukhus, livsmedelsbutiker och restauranger.

Vanliga frågor och svar

Hur sparar luftridåer energi?

De minskar behovet av uppvärmning och kylning genom att bibehålla en jämn inomhustemperatur och förhindra att kall/varm luft kommer in i byggnaden.

Hur mycket underhåll kräver en luftridå?

De kräver minimalt underhåll, vanligtvis bara regelbunden rengöring och kontroll av komponenterna.

Kan luftridåer användas i alla typer av byggnader?

Ja, det finns modeller lämpliga för allt från små butiksentréer och kioskluckor till stora industriportar.

Är luftridåer bullriga?

Fricos luftridåer har väldigt hög lufthastighetsprestanda, vilket inte endast gör dom mer effektiva utan även medför andra fördelar som exempelvis en mycket låg ljudnivå och minskad turbulens.

Hur anpassas luftridåer till olika typer av dörröppningar?

De finns i olika storlekar och kan konfigureras för att passa specifika dörrstorlekar och -typer.

Påverkar luftridåer inomhusluftkvaliteten?

Ja, på ett positivt sätt. De hjälper till att förhindra att damm och smuts tränger in, vilket bidrar till en renare inomhusmiljö.