Luftridåer kylrum

Att använda luftridåer utan värme för att bevara kylan i kyl- och frysrum är ett klokt val. Energiförlusterna blir mindre, känsliga produkter skyddas och tillgängligheten för människor och truckar ökar.

Luftridåer kylrum
Luftridåer i kylrum

Frico är ett framstående varumärke inom klimatkontrollteknik, vilket är mycket viktigt när det gäller kyl- och frysrum. Med vår innovativa Thermozone-teknologi erbjuder vi luftridåer som effektivt hanterar utmaningarna i kylrum genom att minimera energiförluster och optimera arbetsmiljön. Med luftridåer i kylrum minskar behovet av avfrostning vilket gör att företag kan uppnå signifikanta besparingar.

Fördelar med luftridåer i kylrum

Ekonomi och energiförbrukning

  • Ökad effektivitet: Användningen av luftridåer i kylrum leder till lägre kylförluster, vilket direkt minskar energikostnader. Detta är särskilt fördelaktigt för företag som vill minska sin miljöpåverkan och sina driftskostnader.

  • Minskad isbildning: Genom att effektivt hantera luftflöden, minskar dessa luftridåer isbildning på kylutrustningen, vilket förlänger dess livslängd och underhållsintervall. Detta bidrar till lägre underhållskostnader och förbättrad effektivitet över tid.

  • Energibesparingar: Minskningen av avfrostningsbehovet sparar energi och underlättar en mer hållbar drift av kylrummet.

Säkerhet och tillgänglighet

  • Förbättrad sikt och säkerhet: Minskning av kondensation och isbildning på golven förbättrar sikten och minskar risken för olyckor, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.

  • Ökad tillgänglighet: Luftridåer möjliggör enklare och säkrare rörelse för personal och fordon in och ut ur kylrummet.

Hygien och produktkvalitet

  • Stabil temperaturkontroll: Genom att hålla en konstant temperatur bidrar luftridåer till bättre bevarande av produktkvalitet och hygieniska förhållanden.

Avancerade funktioner

Thermozone-teknologi

  • Optimerad ridåeffekt: Den avancerade Thermozone-teknologin garanterar en optimal balans mellan luftvolym och lufthastighet, vilket skapar en effektiv luftbarriär som skiljer åt zoner med olika temperaturer.

Låg ljudnivå

  • Behaglig arbetsmiljö: Med en fokus på minskat buller erbjuder luftridåer en tystare drift, vilket är avgörande för att skapa en behaglig och produktiv arbetsmiljö.

Effektivitet och säkerhet för kyl- och frysrum

Luftridåer står ut för sin förmåga att hantera de specifika utmaningarna som kyl- och frysrum presenterar. Genom att effektivt separera luftmassorna med Thermozone-teknologin, uppnås betydande energibesparingar och en förbättrad arbetsmiljö. Deras förmåga att förhindra isbildning och kondensation är också central för att upprätthålla hög säkerhet och hygienstandarder.

Injustering för optimal prestanda

Injusteringen av luftridåer är kritisk för att säkerställa maximal effektivitet. Flexibiliteten i justeringsalternativen gör det möjligt för användarna att skräddarsy luftridåens prestanda efter de unika förhållandena i varje kylrum, vilket garanterar optimal funktionalitet och energieffektivitet.

Vanliga frågor och svar

Hur påverkar luftridåer säkerheten i kyl- och frysrum?

Luftridåer förbättrar sikt, minskar kondensation och hindrar isbildning på golvet, vilket minskar olycksrisker och ökar säkerheten.

Hur bidrar luftridåer till energieffektivitet och lägre driftskostnader?

Genom att minimera kylförluster och isbildning bidrar luftridåer till lägre energiförbrukning och driftskostnader.

Hur säkerställer ni att era produkter håller hög kvalitet?

Frico genomför regelbundna provningar och mätningar enligt ISO- och AMCA-standarder i ett avancerat luft- och ljudlaboratorium.