Rp Frico About Frico History

Historien om Frico

Frico har en lång tradition av att skapa tekniskt högkvalitativa produkter som bidrar till ett behagligt inomhusklimat.

Början

Friberg & Co grundades 1932 av civilingenjörerna Eggertz och Friberg och varumärket Frico registrerades 1936. Alla produkter tillverkades mot order. Den första stora ordern kom från SJ som behövde uppvärmning till sina tågkupéer. Sedan dess har värmeprodukter av många skilda slag skissats fram och utvecklats av ingenjörer på Frico.

Kvalitet och hållbar design

Kvalitet har alltid varit ett kännetecken för Fricos produkter liksom hög teknisk funktionalitet. Redan 1956 infördes sluttest på alla produkter för att säkerställa att vi alltid når våra höga kvalitetskrav.

Fricos äldsta produkt som fortfarande tillverkas är kamrörsradiatorn som introducerades i slutet av 30-talet. Den har idag hittat en ny marknad i moderna hus och är populär bland arkitekter.

Vårt mål är att alla våra produkter ska kunna bli klassiker. De ska ha en design som håller länge, hög kvalitet och bästa prestanda.

Från Norden till hela världen

Från 1960 och framåt utvidgade Frico sitt geografiska område, först till de nordiska länderna, sedan till Europa och cirka 25 år senare fanns Frico i hela världen. Introduktionen av Fricos produkter i varma klimat innebar också en efterfrågan på luftridåer utan värme som introducerades på 1980-talet. Idag är de vanligt förekommande över hela världen i till exempel kylrumsöppningar.

Forest Environment Clean Planet 1487590043

Framtiden

Ett ökat miljömedvetande och förståelse för nödvändigheten att hushålla med jordens resurser och ännu kraftigare ansträngningar görs för att uppnå energieffektiva lösningar för framtiden.

Vår erfarenhet från det omväxlande klimatet i Sverige gör att vi av tradition alltid har haft energieffektivitet i fokus när vi utvecklat våra produkter.

Som marknadsledare ligger vi i framkant när det gäller utvecklingen av luftridåer och värmeprodukter. Vi erbjuder lösningar för den globala marknaden, oavsett klimat, och vi har produkter för både el- och vattenuppvärmning.

Med mer än 90 års samlad kunskap och Europas mest avancerade testanläggning till vår hjälp kommer vi att fortsätta leverera klimatsmarta lösningar.