Takfläktar

Takfläktar pressar ner övervärmd luft från taket till vistelsezonen. Energiförlusterna blir därmed lägre, och värmen utnyttjas optimalt. I lokaler med högt i tak blir besparingarna störst, då temperaturskillnaden mellan golv och tak där är mycket stor. Att installera takfläktar för att spara energi innebär en låg investeringskostnad och en mycket kort pay off-tid.