Rp Frico Quality Policy

Frico Kvalitetspolicy

Med omtanke, förtroende och kompetens som ledstjärna, utvecklar och marknadsför Frico energieffektiva värmeprodukter som bidrar till att spara energi och skapa en behaglig inomhusmiljö.

Våra kunder och andra intressenters krav och förväntningar uppfylls genom att produkter, processer och verksamhetssystem kontinuerligt utvecklas och förbättras, kvalitetsmål upprättas och fullföljs samt att medarbetarnas engagemang och kompetens tillvaratas i ett ständigt förbättringsarbete.

Garanti & reklamation

Behöver du hjälp med ett serviceärende, ärenderegistrering eller vill du lämna en kundsynpunkt? Har du frågor gällande pågående retur- och reklamationsärenden?

Ring oss på 031-336 86 93 eller maila till technical.support@frico.se

Läs våra villkor
Returformulär
Reklamationsforumlär