Stationära värmefläktar med elvärme

Som permanent uppvärmning av en lokal är värmefläktar oftast det billigaste alternativet. De ger mycket hög effekt per investerad krona (W/kr) och är samtidigt lätta att installera.

Stationära värmefläktar med elvärme