Certifikat

Frico är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitetsfrågor och ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet.