Luftridåer entréer

Frico luftridåer skapar ett komfortabelt inneklimat i olika entréer på ett snyggt sätt. Monteras de synligt adderar de värde till interiören, men möjligheten finns också till dolt montage. Tillsammans erbjuder de bredd och flexibilitet för entrédörrar i olika miljöer och av olika storlek.

Luftridåer entréer