Luftridåer industri

Att arbeta i närheten av en industriport innebär ofta en kall och dragig arbetsmiljö. Fricos luftridåer med hög prestanda förbättrar miljön avsevärt. Luftridåer är också en lönsam investering. Ju större port desto större energiförluster och desto större vinster med en luftridå.

Luftridåer industri