Fläktkonvektorer

Att komplettera en konvektor med en fläkt förbättrar komforten och är mer energieffektivt, eftersom det ökar luftflödet och därmed minskar temperaturskillnaden mellan golv och tak.