Direktverkande el – så blir den mer effektiv

Fläktkonvektor PF Smart

Sänk din energiförbrukning utan stora investeringskostnader med Fricos fläktkonvektor PF Smart. Vi har genomfört tester i verklig miljö, där PF Smart jämfördes med en konventionell radiator. De visade att Fricos fläktkonvektor värmde rummet till önskad temperatur 30-40 % snabbare.

Spara genom att byta från elradiator till fläktkonvektor

Just nu är det många villaägare som oroar sig över vinterns elpriser. Om du dessutom har uppvärmning med direktverkande el kan elräkningen sticka iväg rejält.

Vill du sänka din energiförbrukning utan att behöva investera i ett vattenburet värmesystem är Fricos fläktkonvektor PF Smart ett mycket bra val för snabb och konstadseffektiv uppvärmning. Värmen från en fläktkonvektor når överallt och luftflödet utjämnar också temperaturskillnaden mellan golv och tak vilket ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning jämfört med radiatorer utan fläkt.

Frico fläktkonvektor PF Smart – bäst i test

Vi har genomfört tester i verklig miljö, i ett hobbyrum hos en familj i Mellansverige. Fricos PF Smart jämfördes med en konventionell radiator med samma effekt.

Testet genomfördes i en byggnad vars ena del består av en fönsterfront och en dubbeldörr i glas. Temperaturen mättes i ett antal punkter på höjderna 0,2 m, 1,2 m, 1,8 m och 3 m. Innan testet började var temperaturen 10 °C jämnt fördelad i den ouppvärmda lokalen.

1. Konventionell radiator 2. Frico fläktkonvektor PF Smart

Det tog sedan 3,5 h för PF Smart att värma rummet till önskad temperatur 20 °C. Den konventionella radiatorn behövde ytterligare 1,5 h. Fricos fläktkonvektor värmer alltså rummet 30-40 % snabbare.

Små, lätta och enkla att placera! Riktiga små turboaggregat!

Villaägare, Mellansverige

Spara energi med PF Smart

Möjligheten att spara energi genom att sänka temperaturen under vissa perioder av dygnet kan utnyttjas bättre eftersom PF Smart kan starta senare och ändå höja temperaturen till komfortnivå.

Tack vare den goda spridningen är placeringen av radiatorerna inte så viktig. Det är inte nödvändigt att placera en radiator under varje fönster och därmed kan antalet fläktkonvektorer vara färre än om lokalen värms med radiatorer.

Har du en braskamin är PF Smart ett perfekt komplement då den hjälper till att sprida den varma luften i rummet. PF Smart är dessutom mindre och lättare än motsvarande konventionella radiatorer med samma effekt.

Därför ska du välja en fläktkonvektor

  • 30-40 % snabbare uppvärmning.

  • Sänk värmen automatiskt under vissa tider med veckoprogrammet.

  • Enkel att installera.

  • Jämn värmespridning i hela lokalen.

  • 10 % lägre energiförbrukning.

  • Snygg design.

  • Hög kvalitet.