Bed Bugs Bedroom 1456829195

Värmefläktar nu ett vapen i kampen mot vägglöss

Värmefläktar

Vägglöss har sedan utrotningen i början på 1900-talet åter blivit ett allt större problem i våra hem. Vid sidan av bekämpningsmedel har nu höga temperaturer med hjälp av värmefläktar blivit ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med småkrypen.

Bed Bug Illustration 1366009590

Vägglöss

I takt med vårt ökande resande har vägglössen hittat tillbaka in i våra hus och lägenheter.

Vägglusen är ett djur som lever uteslutande på blod från människor eller djur och är ungefär lika stor som ett linfrö. Oftast vilar de i skrymslen och vrår under dagen och kryper ut för att leta föda om natten. Lössen kan gå ned i dvala och vara utan föda i upp till ett år, vilket innebär att även byggnader som inte används frekvent kan vara infekterade med vägglöss.

Varför är det så svårt att bli av med vägglöss?

Att bli av med vägglössen kan vara knepigt. Det gäller att kontakta en saneringsfirma så snabbt som möjligt innan lössen hunnit föröka sig för mycket. Vanligast bekämpas ohyran med bekämpningsmedel. Tyvärr börjar vissa stammar av vägglöss nu utveckla resistens mot flera sorters bekämpningsmedel, vilket kräver fler och kraftigare behandlingar. Vid allvarliga angrepp kan även textilier och möbler behöva kasseras.

Så blir du av med vägglöss

Vägglössen kan leva i temperaturer mellan 7 °C och upp till 45 °C, men stiger temperaturen ytterligare dör de. Detta innebär att värme har blivit ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med ohyran. Både löss och ägg dör av den höga temperaturen och värmen är också skonsammare i en boendemiljö än giftiga bekämpningsmedel.

Dör vid höga temperaturer

I dag finns det företag som ägnar sig åt bekämpning genom att använda hög temperatur som ett alternativ vid vissa angrepp och i USA finns även företag som specialiserat sig på denna metod. Metoden går ut på att man med hjälp av speciella värmefläktar, avsedda för höga temperaturer, värmer upp hela rummet till över 50 °C. Temperaturen på väggar och i utrymmen där lössen brukar trivas mäts för att säkerställa effekten. Om något område mot förmodan skulle missas är det enkelt att upprepa behandlingen då värmen inte skadar vare sig möbler eller elektronisk utrustning.

Värmefläkt Elektra H

Värmefläkt Elektra H är avsedd för rum med höga temperaturer, ända upp till 70 °C. Tack vare vändbara konsoler och påmonterat bärhandtag är Elektra portabel och kan flyttas från rum till rum.