Stationära fläktluftsvärmare med vattenburen värme

Som permanent uppvärmning av en lokal är fläktluftvärmare oftast det billigaste alternativet. De ger mycket hög effekt per investerad krona (W/kr) och är samtidigt lätta att installera.

Stationära fläktluftsvärmare med vattenburen värme