Frico

Takfläktar från Frico sparar energi i Dome of Visions

Dome of Visions är en unik och innovativ byggnad belägen på Lindholmen i Göteborg, som välkomnar möten där hållbarhetsfrågor står i fokus. För att förbättra inomhusklimatet och minska sin energiförbrukning har de valt att installera takfläktar från Frico.

Inspirationen till Dome of Visions kommer från arkitekten Buckminster Fuller, som under 1960-talet hade planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan, New York, under en stor geodetisk kupol. Även om Dome of Visions inte är fullt så storskalig så är det en imponerande konstruktion med sina 145 plattor av polykarbonatplast och 65 ton massivt trä. Materialet i byggnaden är till största delen biologiskt nedbrytbart eller återvinningsbart.

Hållbarhetstanken genomsyrar även Dome of Visions verksamhet, då de är en mötesplats för hållbara samtal. För att skapa ett behagligt inomhusklimat i den stora kupolen med högt i tak har de valt att använda sig av fyra stycken takfläktar av Fricos modell ICF, som utjämnar temperaturen i lokalen. Tack vare att ICF pressar ner den varma luften som annars ansamlas vid taket, kan uppvärmningskostnaderna i många fall reduceras med upp till 30 %. Både ekonomiskt och klimatsmart!


Följ oss på sociala medier
Feedback