Frico

Stadsbiblioteket, Göteborg

Göteborgs Stadsbibliotek har en yta på 14 000 kvadratmeter och ligger längst upp på Göteborgs paradgata, Kungsportsavenyn.

År 2012 till 2014 genomgick biblioteket en totalrenovering som utmynnade i designfulla lokaler med fokus på ett stort antal användbara ytor. Grupp- och mötesrum, läro- och hörsalar, terrasser, café samt arbetsplatser till 130 medarbetare.

I bibliotekets entré möts man av en av Fricos luftridåer, en PA3515WLL, inbyggd stilfullt i karuselldörren. Med luftridå PA3500 finns fler möjligheter än någonsin tidigare, förpackade i samma produkt. Luftridån har många smarta och energibesparande funktioner som ger ett helautomatiskt skydd för din entré, anpassningsbar efter varje unikt användningsområde.


Följ oss på sociala medier
Feedback