Fricos värmepaneler blir ”kycklingmamma” i nytt koncept

Stora Lunds Lantbruk, Götene

På Stora Lunds Lantbruk AB utanför Götene har man valt att satsa på ett helt nytt koncept. Där föder man upp ”Free range” kyckling. För att hålla kycklingarna varma under sin första tid i livet har man valt att installera Fricos värmepaneler Aquaztrip.

Fricos värmepaneler håller kycklingarna varma

För de avgörande tidiga stadierna i kycklingarnas liv när de behöver extra värme har Fricos värmepaneler Aquaztrip installerats i startrummen. Dessa värmare fungerar som "hönsmammor" och ser till att kycklingarna håller sig varma.

Övergång till en naturlig miljö

I takt med att kycklingarna växer och utvecklas flyttas de gradvis till olika delar av anläggningen. De har möjlighet att utforska en vinterträdgård och så småningom en stor gräsmatta med öppna fält.

Pålitliga värmelösningar för dammiga miljöer

Fricos värmefläkt SWX-D, som är utformad för att fungera i dammiga miljöer, är installerad både i startrummet och i nästa del av anläggningen. Detta säkerställer den mest tillförlitliga och effektiva uppvärmningen för kycklingarna, vilket stöder deras hälsosamma tillväxt och välbefinnande.

Nytt koncept med ”Free range” kyckling

På Stora Lunds Lantbruk AB i Lundsbrunn utanför Götene har man valt att satsa på ett helt nytt koncept, där föder man upp ”Free range” kyckling. Med Free range menas ett mellanting mellan konventionell och ekologisk uppfödning av slaktkyckling. Vad som kännetecknar en Free range kyckling är att de till skillnad från en konventionell kyckling har en friare uppväxt med möjlighet att kunna gå ut. Kycklingarna hålls längre i stallarna och blir därför lite större än konventionella kycklingar. Fyra nya gårdar har börjat producera kycklingarna och första leveransen finns i butik sedan hösten 2015.

Värmepanel fungerar som ”kycklingmamma”

Under sin första tid i livet behöver kycklingarna mycket värme och i stallets startrum har man därför installerat Fricos värmepanel Aquaztrip. Värmepanelen fungerar som en ”kycklingmamma” och under värmaren ligger de små kycklingarna tätt sammansvetsade och värms tillsammans.

Efter cirka tre veckor, då kycklingarna har hunnit växa till sig, flyttas de till fortsättningsrummet. I fortsättningsrummet finns möjlighet att gå ut i en vinterträdgård, en takförsedd yta dit kycklingarna kan gå ut. Från vinterträdgården kan de sedan gå ut på en stor gräsplan med utsikt över de öppna åkrarna.

I både startrummet och i fortsättningsrummet finns också Fricos fläktluftvärmare SWX-D, som är framtagen speciellt för dammiga miljöer, installerad för att säkerställa en så driftsäker anläggning som möjligt.