Elektra V värmer kranhytter på 100 lastfartyg

Eira lastfartyg, Sverige

Tåliga Elektrafläktar ger bra värme i kranhytter, trots krävande miljöer som den på ett skakigt fartyg. För att få plats i hytterna har Elektra V specialanpassats och samma lösning har installerats i hundra liknande fartyg.

Eira är ett lastfartyg med tre kranar som används vid på- och avlastning av gods. I dessa kranar kan det bli långa arbetspass och viktigt är att personalen inte fryser under arbetet. För att hitta den perfekta lösningen för denna krävande miljö, har Frico specialanpassat sin Elektra V fläkt. Över 100 liknande fartyg har tillverkats, alla med Elektra i kranhytterna.

Elektra värmefläktar för krävande miljöer

Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika modellerna kan användas i allt från korrosiva miljöer och brandfarliga utrymmen till rum med höga temperaturer samt ombord på fartyg och offshoreplattformar. Elektra är främst tänkt för stationärt bruk, men kan även användas som portabel värmefläkt.

Elektra V
Elektra V
Tålig värmefläkt för fartyg och offshoreplattformar