Frico

Fricos värmestrålare blir ”kycklingmamma” i nytt koncept

På Stora Lunds Lantbruk AB utanför Götene har man valt att satsa på ett helt nytt koncept. Där föder man upp ”Free range” kyckling. För att hålla kycklingarna varma under sin första tid i livet har man valt att installera Fricos värmestrålare Aquaztrip.

På Stora Lunds Lantbruk AB i Lundsbrunn utanför Götene har man valt att satsa på ett helt nytt koncept, där föder man upp ”Free range” kyckling. Med Free range menas ett mellanting mellan konventionell och ekologisk uppfödning av slaktkyckling. Vad som kännetecknar en Free range kyckling är att de till skillnad från en konventionell kyckling har en friare uppväxt med möjlighet att kunna gå ut. Kycklingarna hålls längre i stallarna och blir därför lite större än konventionella kycklingar. Fyra nya gårdar har börjat producera kycklingarna och första leveransen finns i butik sedan hösten 2015.

Under sin första tid i livet behöver kycklingarna mycket värme och i stallets startrum har man därför installerat Fricos värmestrålare Aquaztrip. Värmestrålaren fungerar som en ”kycklingmamma” och under värmaren ligger de små kycklingarna tätt sammansvetsade och värms tillsammans. Efter cirka tre veckor, då kycklingarna har hunnit växa till sig, flyttas de till fortsättningsrummet. I fortsättningsrummet finns möjlighet att gå ut i en vinterträdgård, en takförsedd yta dit kycklingarna kan gå ut. Från vinterträdgården kan de sedan gå ut på en stor gräsplan med utsikt över de öppna åkrarna.

I både startrummet och i fortsättningsrummet finns också Fricos fläktluftvärmare SWX-D, som är framtagen speciellt för dammiga miljöer, installerad för att säkerställa en så driftsäker anläggning som möjligt.


Följ oss på sociala medier
Feedback