Frico

Vasamuseet, Stockholm

I Vasamuseets entré sörjer kamrör för uppvärmningen. Värmarna valdes främst av estetiska skäl, de smälter väl in i miljön.

Fricos kamrörsradiator konstruerades redan på 30-talet och har bara ändrats lite sedan originaldesignen gjordes.


Följ oss på sociala medier
Feedback