Frico

Frico värmer i Södra Unnaryds kyrka

Unnaryds kyrka genomgick en omfattande och snabb renovering 2012-2014. Anledningen var ett omfattande svampangrepp pga. en felaktigt utförd renovering under 1960-talet. I den nyrenoverade kyrkan finns idag både fläktkonvektorer och bänkvärmare från Frico.

Unnaryd är en liten bygd med ca 800 invånare, vackert belägen vid sjön Unnen som mynnar ut i Bolmen i Hylte kommun, Småland. Samhället som tidigare var en kyrkby är uppbyggt just kring Södra Unnaryds kyrka, från år 1833.

Ove Benjaminsson, ordförande i kyrkonämnden, hade redan 2010 fått indikationer på att allt inte stod rätt till med luften i kyrkorummet och det skulle snart visa sig att de värsta farhågorna besannades. Efter många undersökningar och mätningar kvarstod faktum att det ur hela golvet och husgrunden behövde saneras bort långt gången hussvamp. På vissa ställen var luftfuktigheten så hög som 98 %. Mycket av den övriga inredningen var nära att infekteras av mögel, men eftersom Ove och hans arbetsgrupp jobbade på i rask takt, så klarade sig all originalinredning, en del så gammal som från 1835. I slutet på 2014 stod kyrkan klar och den nyinvigdes lagom till första advent. Alla inblandade, från Länsstyrelsen till Frico, gjorde en effektiv insats och Ove är idag väldigt nöjd och stolt över vad de åstadkommit och på så kort tid. En kyrkorenovering kan ofta ta uppåt 7-10 år.

Kyrkans nya värmesystem projekterades av Mikael Ekholst på FLK i Växjö och i samråd med Frico vidareutvecklades en serie fläktkonvektorer så de kunde regleras av ett externt styrsystem som skulle installeras i kyrkan. Att valet föll på just Fricos fläktkonvektorer SL och SLS var bl.a. för deras låga ljudnivå, höga värmeeffektivitet och små byggmått. Samtliga VVS-installationer och däribland av Fricos fläktkonvektorer utfördes av Markus Edvinsson med kollegor på Unnaryds Värme & Sanitet. Markus tyckte produkterna var smidiga att installera och värmespridningen, tack vare fläkten, visade sig fungera utmärkt trots den stora luftvolymen i kyrkan.

Inför gudstjänster och andra förrättningar så säkerställer styrsystemet att önskad temperatur i kyrkan uppnås genom att starta fläktkonvektorerna ett antal timmar innan beroende på utetemperatur och luftfuktighet i kyrkan. När innetemperaturen närmar sig inställt värde varvar fläktarna ner och slutligen stängs de av helt för att uppnå en helt tyst miljö när gudstjänsten börjar. Under bänkarna finns även bänkvärmare SH installerade. Dessa kopplas in under kalla dagar då det behövs ett extra värmetillskott. Bänkvärmarna är knappt synliga och sprider värme i vistelsezonen, en perfekt produkt för t.ex. kyrkor.


Följ oss på sociala medier
Feedback