Frico

Frico – en del av framtidens resande

I Göteborg pågår just nu ElectriCity, ett innovativt projekt för hållbart resande i framtiden. Avgasfria och nästintill ljudlösa bussar trafikerar linje 55 som sträcker sig rakt igenom staden.

Bussarna laddas på ändhållplatserna som är inglasade och där sitter luftridåer från Frico för att säkerställa att resenärer och chaufförer håller sig varma.

På populära Lindholmen i Göteborg finns ändhållplatsen för linje 55. Hit kommer en buss var 10:e minut under rusningstrafiken, för att plocka upp nya resenärer och ladda batteriet igen för sin färd tillbaka genom staden. Hållplatsen och busslinjen invigdes sommaren 2015 och har sedan dess varit en naturlig del av kollektivtrafiken i Göteborg.

Elbussar
Bussarna drivs på el och är därför helt avgasfria och kan köras både inomhus och utomhus utan att luften påverkas och det tar bara ungefär 10 minuter för bussen att laddas upp igen innan den åker vidare från ändhållplatsen. Tillsammans med underhållsladdning nattetid är detta allt som krävs för att driva ElectriCity-bussarna.

Teknikgatan 3, som hållplatsen även heter, är byggd med stora fönsterpartier för att få till en ljus och välkomnande atmosfär och direkt i anslutning finns ett kafé som blivit ihopkopplat med en anslutande dörr när stationen byggdes. Hit kommer många av Lindholmens studenter, forskare och privatpersoner, som ska åka in mot centrala Göteborg.

Luftridåer från Frico
Fricos luftridåer är en del i projektet med ElectriCity som syftar till att skapa ett mer hållbart och miljövänligt resande i framtiden. Tack vare PA4200-installationen ovanför de stora portarna kan uppvärmningen av hållplatsen bli än mer energieffektiv utan att för mycket uppvärmd luft försvinner ut.

Dörrarna som öppnas är programmerade för att inte vara öppna samtidigt. På så sätt kan luftridåerna begränsa utflödet av den uppvärmda luften på ett effektivt sätt. Uppvärmningen i lokalen är inställd på att hålla runt +18 °C varmt och luftridåerna bidrar till uppvärmningen när portarna är stängda.

På sommaren är situationen omvänd och det kan bli mycket varmt innanför glasrutorna. Därför ställs dörrarna upp helt för att skapa tvärdrag varma dagar. På så vis krävs ingen luftkonditionering och luftridåerna stängs av för att spara ännu mer energi. Allt för att skapa förutsättningar för en mer hållbar kollektivtrafik.


Följ oss på sociala medier
Feedback