Frico

DSV, Göteborg

Transportföretaget DSV (Road AB) har en terminal för omlastning i Göteborg. I den nästan 200 meter långa lokalen finns ca 80 portar, där lastning sker i nivå med bilarna.​​​​​​​

Omsättningen av gods är hög, och det är ständigt rörelse i lokalen. Comfort panel SZ, värmestrålare för vattenburen värme, är installerad längs med bägge sidorna av lokalen för att komplettera portarnas vädertätningar och kompensera för inkommande kyla vid dockning av släp och trailer till och från portarna.


Följ oss på sociala medier
Feedback