Frico

Luftridåer från Frico förbättrar inomhusklimatet hos Vestas

Vestas är ett företag där både energi- och arbetseffektivitet är viktigt samt att personalen har en bra arbetsmiljö. Med luftridåer från Frico sparar dem energi och slipper drag och kyla trots att varje kvm av golvet nyttjas, även nära de stora portarna.

På vindkraftsproducentenVestas fabrik i Ringkøbing öppnas de stora portarna när de upp till 32 ton tunga vindkraftverksdelarna ska flyttas, vilket tidigare resulterade i dålig arbetsmiljö och höga energikostnader.

- Medarbetarna besvärades av drag och kyla. Det blev snabbt kallt och det väsnades över hela fabriken om det var öppet i båda ändarna. Till och med i mitten av byggnaden där vi håller produktionsmöten blåste papper ner från whiteboardtavlorna, säger logistikchef Michael Bjerring Sørensen från Vestas Manufacturing i Ringkøbing.

Problemen löstes med luftridåer från Frico vid fyra av de mest trafikerade portarna. När porten är öppen blåser luft över öppningarna, så att den kalla vinden stoppas när transporter körs in och ut.

- Under de senaste tre åren har vi ökat produktionen från 18 till 25 vindkraftverk per vecka. Det betyder fler anställda och fler vindkraftverksdelar i samma område och att vissa arbetsstationer måste placeras nära portarna, vilka dessutom öppnas oftare än tidigare. Vi är ett företag där effektivitet är viktig, men vi tar också hand om varandra och satsar kontinuerligt på förbättrade arbetsförhållanden. Luftridåerna vid portarna är något som har gett oväntat positiv respons från de 500 anställda, säger Michael Bjerring Sørensen.

Dokumenterade energibesparingar
Fjorton stycken luftridåer av fabrikat AGS5520, AGS5525, AGIH6024, AGIV6024 och AGIV6030 med vattenvärme respektive utan värme installerades i december förra året för att skydda de fyra portarna och det har resulterat i energibesparingar.

- Vi kan inte mäta på den enskilda porten, men det är klart att vi förväntar oss att spendera betydligt mindre gas för uppvärmning av hallarna. Vi kommer också att använda lite mer ström, men i den totala energiberäkningen räknar vi med att spara 50 000-150 000 kWh per år och port. Det finns fyra olika portar, och besparingarna beror på placeringen och hur ofta de öppnas. Det är i regel öppna 2,5 till 4 timmar per dag och vindpåkänningen är störst på de portar som ligger mot väst”, säger Hans Ole Hansen, som ansvarar för energioptimering av Vestas byggnader.
  
Vindkraftverkskoncernen har tidigare försökt med plaststrips i portarna, men det medförde att anställda inte kunde se vad som var på andra sidan när de passerade genom en port. Det är för farligt när man arbetar med tunga vindkraftverksdelar.

- I några år hade vi några experimentella lösningar med luftridåer på vindkraftsfabriken i Lem, som vi var tvungna att montera ner igen när de inte fungerade. Men marknaden har utvecklats och alla känner idag till luftridålösningen som stormarknaderna använder vid entrén. Det fungerar också här och vi sparar både pengar och ökar medarbetarnas tillfredsställelse”, säger Hans Ole Hansen.


BILDTEXT: Luftridåer vid fabriksportarna på Vestas i Ringkøbing förhindrar drag och håller varmt under vintermånaderna. (Foto: Søren Palmelund)


Följ oss på sociala medier
Feedback