Rp Gliese Hotel Lobby 01

Komforten på köpet med värmepaneler!

Värmepaneler

I ett rum som värms med värmepaneler kan du få en upplevd temperatur på 22 °C, fast på elräkningen betalar du bara för 20 °C. Med infravärme är faktiskt komforten gratis! Infravärme är det mest effektiva sättet att värma eftersom det är människor och ytor som behöver värmas, inte luften.

Den viktiga inomhusmiljön

Vi tillbringar mer än 90 % av våra liv inomhus i våra bostäder och på arbetsplatser. En bra innemiljö ökar trivsel och prestation avsevärt. Till exempel minskar känsligheten och finmotoriken i fingrarna redan vid 20 grader och vid 16 grader blir det svårt att skriva.

God termisk komfort

God termisk komfort innebär att man varken fryser eller är obehagligt varm. När det gäller vad en människa upplever som behagligt är det viktigt att inte haka upp sig för mycket på vad termometern visar. Lufttemperaturen är en del av den termiska komforten, men vår upplevelse beror också på strålningsutbytet med de omgivande ytorna och om luften rör sig.

I ett normalt rum påverkas vi ungefär lika mycket av lufttemperaturen och strålningsutbytet. När man räknar med båda dessa faktorer kallas det operativ temperatur och det är ett mycket bättre sätt att mäta komfort än att bara titta på termometern. Hur vi klär oss och vår aktivitetsnivå påverkar också hur vi upplever innemiljön. Dessutom är vi människor olika och vad vi upplever som komfortabelt skiljer sig åt. Enligt studier som gjorts är andelen missnöjda aldrig mindre än 5 %.

Med värmepaneler kan man sänka lufttemperaturen med några grader, men få samma termiska komfort. Eftersom 1 °C lägre lufttemperatur ger cirka 5 % lägre energiförbrukning innebär detta en rejäl besparing!

Värmepaneler värmer där det behövs

En värmepanel värmer ytorna och personerna i rummet. Ytorna värmer sedan i sin tur luften. Ju kallare en omgivande yta är desto mer värmeenergi kommer den att ”suga” åt sig. Fönster och andra kalla ytor kommer alltså att få en större andel av värmen. Värmen hamnar där den behövs mest.

Temperaturskillnader i rummet och på olika ytor strävar hela tiden efter att jämna ut sig och temperaturfördelningen mellan tak och golv blir mycket jämn. Infravärme är det mest effektiva sättet att värma eftersom det är människor och ytor som behöver värmas, inte luften.

Lägre lufttemperatur behöver inte betyda kallare

Om ytornas temperatur höjs kan lufttemperaturen sänkas i motsvarande grad, med samma operativa temperatur, eftersom människokroppen då förlorar en mindre mängd värme till omgivningen.

Med värmepaneler kan man alltså sänka lufttemperaturen med några grader, men få samma termiska komfort. Eftersom 1 °C lägre lufttemperatur ger cirka 5 % lägre energiförbrukning innebär detta en rejäl besparing!

Frico.

Komfort för alla behov

Uppfattningen om vad som är komfortabelt skiljer sig åt mellan olika människor och beroende på kläder och aktivitetsgrad. Infravärme är den enda tekniken som gör det möjligt att variera den operativa temperaturen, när behoven skiljer sig åt . Värmespaneler kan användas för att värma hela lokalen, en del av lokalen eller en enstaka arbetsplats. Det kan t.ex. behövas extra värme vid kontorsplatser på ett kallager eller vid en receptionsdisk.