10 saker du bör veta om luftridåer

1. Maximerar energieffektiviteten

Luftridåer skapar en bekväm arbetsmiljö, minskar drag, håller kall luft ute under vintermånaderna och nedkyld luft inne under sommaren. Dessutom maximerar de energieffektiviteten och energihushållningen.

2. Kort pay-offtid

Att slösa med energi kan bli dyrt för ägare och boende. En investering i luftridåer tjänar man snabbt in.

3. Isolerar temperaturzoner

Luftridåer skapar en osynlig barriär som isolerar olika temperaturzoner från varandra utan att hindra människor och fordon. Det finns modeller som ger optimal prestanda för alla tillämpningar, från små kioskluckor till upp till sex meter höga portar.

4. Bör inkluderas i byggnations-, planering- och utveckligsfasen

För att driften ska bli så energieffektiv som möjligt bör man ta med luftridåerna i beräkningen vid olika stadier som t.ex. byggnation, planering och utveckling. I vissa fall kan installation av en luftridå efter att byggnaden är klar innebära kompromisser och minskad effektivitet.

5. Att välja rätt luftridå är viktigt

Antingen det gäller nya byggander eller installationer som görs i efterhand är det mycket viktigt att välja rätt luftridå för en viss dörrtyp eller -storlek. Det är vanligtvis enkelt att göra ett korrekt val. Luftridån ska täcka dörrens bredd och ha ett luftflöde som motsvarar luftridåns monteringshöjd. Andra faktorer som kan påverka storleksvalet är öppningens exponering för vind, omfattningen på genomfartstrafiken och i vilken typ av utrymme ingången ligger, t.ex. kontor, reception eller lastområde i en lagerbyggnad. Läs mer om hur du väljer rätt luftridå här.

6. Det finns eluppvärmda, vattenuppvärmda eller ouppvärmda luftridåer

Det finns eluppvärmda, vattenuppvärmda eller ouppvärmda enheter. Ouppvärmda enheter används huvudsakligen i kylrum där luftridåns effekt är omvänd för att stänga av ett nedkylt område.

7. Välj luftridåer med snygg design

Det är viktigt att välja enheter med en snygg design på platser där estetiken är av betydelse. En annan lösning är en inbyggd luftridå. När de här enheterna installeras måste det finnas tillräckligt luftflöde och ett fritt utlopp. Tillgängligheten vid underhåll måste också tas med i beräkningen.

8. Välj hållbara och robusta enheter

Det är viktigt att välja hållbara, robusta enheter med en lång livslängd, i synnerhet i krävande miljöer. Dessa ska även vara enkla att installera och ansluta.

case Hydra Specma Denmark with Torben Bendix Nielsen and Kristian Toft

9. Luftridåer styrs på olika sätt

Det enklaste sättet är att montera en fjärrkontroll som styr utlopp och fläkthastighet. Den typen av styrning är effektivast i områden med hög belastning där dörrarna alltid är öppna. I andra miljöer kan man använda termostatstyrning eller automatisk aktivering med dörrbrytare. Luftridåer ansluts i allt större utsträckning till byggnaders underhållssystem. Läs mer om FC styrsystem här.

10. Fricos Thermozone-ridåer kombinerar hög prestanda, estetik, låg ljudvolym och tillförlitlig drift

Fricos Thermozone-ridåer är ett resultat av forskningen, utvecklingen och erfarenheten hos Europas ledande tillverkare av luftridåer. Resultatet är produkter som kombinerar hög prestanda, estetik, låg ljudvolym och tillförlitlig drift. Luftridåerna är tillverkade i Sverige enligt ISO9001/14001.

Lär dig mer om luftridåer

Mer information