Frico

Station Stockholm Syd, Stockholm

När station Stockholm Syd byggdes, ställdes tre krav på uppvärmningslösningen:

Den skulle ge tillräcklig värme i väntkurer och rulltrappshall, värmarna skulle kräva lite underhåll samt kunna stå emot åverkan på ett godtagbart sätt.

Det slutliga valet föll på Frico Thermocassette som utan problem håller temperaturen på en behaglig nivå i de glasade utrymmena.
Tack vare takmontaget är kassetterna väl skyddade från beröring och åverkan. Den höga placeringen gör också att kassetterna håller sig rena och snygga under lång tid varför behovet av underhåll blir minimalt.


Följ oss på sociala medier
Feedback