Frico

Uppvärmd sporthall i Korea

I Suwon City, Korea, har Fricos strålvärmare SZ monterats i taket. Uppvärmningen med värmestrålare är indirekt.

Värmen överförs från strålvärmare i taket till ytor på golvet. Det innebär att strålvärmarna skapar en jämn temperaturfördelning mellan golvet och taket. I en sporthall som denna i Suwon City, får man en säkrare installation genom att placera värmarna högt ovanför golvet. Om värmarna istället placerats lägre skulle de vara mer utsatta för skador orsakade av åskådare, idrottsutövare eller sportutrustning.

Sporthallen i Suwon City var värd för handbollsspelen under OS 1988. Om OS skulle hållas där i dag, skulle de 1188 meterna av SZ säkerställa rätt temperatur i hela lokalen.


Följ oss på sociala medier
Feedback