Frico

Nya Oslo flygplats – Fricos luftridåer valdes även denna gång

Nyligen öppnade utbyggnaden Pir Nord på Gardermoen. Flygplatsen är nu Nordens nästa största efter Köpenhamn och kan hantera 32 miljoner resande varje år.

Utvidgningen har kostat totalt 14 miljarder, varav 9 miljarder för själva utbyggnaden på 117 000 kvadratmeter. Den stilfulla tillbyggnaden har ritats av norska Nordic – Office of Architecture, som har specialiserat sig på flygplatsarkitektur världen över. Flygplatsen har av Stortinget pekats ut som en signalbyggnad inom norsk arkitektur. Flygplatsen har redan erhållit den internationella miljöutmärkelsen Breeam Excellent för sina innovativa lösningar för att spara energi för värme och kyla. Den är den enda flygplatsen i världen som belönats på detta sätt. 

Ända sedan den nya huvudflygplatsen öppnade för 20 år sedan har Frico varit utvald leverantör av luftridåer. Den här gången har vi levererat ett stort antal modell PA3500 och modell AR3500 för vattenburen värmeförsörjning, samt RDS för rondelldörrar. Klimatet vid Gardermoen bjuder på utmaningar stora delar av året. Med vindpåkänning utöver det vanliga och dimensionerande utomhustemperatur (DUT) -22 °C är kraven extra höga på goda luftridålösningar som säkerställer god komfort och energibesparing. Därför väljs Fricos luftridåer om och om igen. Ett tryggt val.

Bilder: NORDIC – OFFICE OF ARCHITECTURE


Följ oss på sociala medier
Feedback