Frico

Fricos luftridåer i ÅF-huset, en framträdande och energieffektiv byggnad

I utkanten av Göteborgs stadskärna hittar ni ÅF-huset. ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med cirka 7 000 anställda med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur som har kunder i hela världen.

Grunden av byggnaden (våning 1-8) utgörs av en rektangel som på de övre planen (våning 9-17) övergår i en smäckrare, asymmetriskt placerad form.

Byggnaden är belägen längs med E6:an och kan tänkas vara en entré till Göteborg, men även en utmärkning för Kallebäcksmotet. Under de mörka timmarna byter den fönsterklädda fasaden karaktär och bildar en kontrastrik yta av mörka och ljusa partier.

I ingången till byggnaden hittar ni Fricos luftridå AR3500 med SIReAA som hjälper till att skydda entrén från yttre påfrestningar.

Huset är miljöcertifierat i LEEDs högsta klass platinum, och ligger långt framme vad gäller energieffektivitet. 


Följ oss på sociala medier
Feedback