Frico

78 st SWS värmer upp 32 000 kvadratmeter stor lagerlokal

I januari 2014 står Tingstad Pappers nya lager- och kontorslokal färdig, den omfattar 32 000 kvadratmeter och värms och skyddas av 78 stycken SWS samt AGS5000

I början av 2014 flyttar Tingstad Papper in i sin nya lager- och kontorslokal i anslutning till E6 i norra Göteborg. Tingstad Papper erbjuder och tillverkar kontorsmaterial, kläder, skyddsutrustning, städ- och kemprodukter. Den nya lagerlokalen omfattar 32 000 kvadratmeter och kommer att miljömärkas enligt Greenbuilding. 

Vi på Frico har varit ute och besökt det pågående bygget med anledning av att man valt att använda våra produkter fläktluftvärmare SWS och luftridå AGS5000 för att värma och skydda lokalen.

Under besöket fick vi träffa Andreas Kielén, lagbas och Jesper Eriksson, montör för Högbergs Rör.
De har ansvarat för installationerna av de 78 stycken SWS som finns uppsatta utmed väggarna i den stora lagerlokalen. Bra prisbild och god erfarenhet av Frico har bidragit till valet av produkter, samt att Fricos fläktar SWS uppfyller de ljudkrav som finns för lokalen. Monteringen och installationen av produkterna har gått bra.

Tingstad Papper blir en pampig lagerlokal och vi ser fram emot att återkomma när bygget står klart.


Följ oss på sociala medier
Feedback