Frico

Metso Paper, Karlstad

I montagehallen hos Metso Paper i Karlstad monterar man ihop pappersmaskiner. Monteringen sker i nära anslutning till stora portar som öppnas frekvent, vilket tidigare förde med sig att kall luft drog in i lokalen.

Nu har YIT Sverige AB installerat AC600 i tre av portarna och installation i en fjärde är under planering.

Stora portar
Metso Paper är en global leverantör av processer, maskiner och utrustning till pappers- och massaindustrin. På Metso Paper i Karlstad monterar man pappersmaskiner och detta sker i nära anslutning till de stora portarna.

Den största porten är 7x5,5 meter och den öppnas ofta med en rejäl nedkylning av lokalen som följd. I vinkel mot denna finns ytterligare två något mindre öppningar. När de öppnas samtidigt med den stora porten uppstår ett kraftigt tvärdrag. Så såg situationen ut 2002. Personalen klagade över drag och kyla och man insåg att något måste göras.

Lösningen
Metso Papers servicepartner YIT rekommenderade installation av en underblåsande luftridå med hög prestanda. Det specifika valet föll på AC603 som är det kraftigaste aggregatet i serien. AC600 består av en till två kolonner samt en golvkanal med luftutblås i golvplanet.
– Det kräver ett större ingrepp i byggnaden at installera AC600 än andra aggregat, men när det väl är gjort så har man en riktigt bra lösning, säger Robert Skoglund på YIT i Karlstad.


Följ oss på sociala medier
Feedback