Frico

Isen försvann med luftridåer från Frico

Bagergaarden i Haderslev har löst sina fuktproblem och reducerat energikostnaderna

När nybakat bröd ska in i frysen är fuktbildning ett stort problem. H.C. Andersen Bagergaarden A/S i Haderslev (Danmark) har stor erfarenhet av denna problematik, eftersom deras lagerföring och leverans av Kohbergs bröd och bullar leder till att frysrummets portar står öppna ett par timmar om dagen.

- Vi hade för mycket fukt i våra frysrum, vilket bidrog till höga kostnader för avfrostning. Fukten skapade bland annat ett frosttäcke i taket som föll ner på kartongerna, som blev fuktiga när de lämnat frysen. Iskristallerna som skapades på plaststripsen vid ingången utgjorde dessutom ett arbetsmiljöproblem, förklarar bagerichef Teddy K. Jensen.

Han övervägde därför att skapa ett förrum där fukten löpande kunde avlägsnas innan den nådde frysrummet.

- Det skulle dock kräva helt andra driftskostnader. Så när jag av en slump fick höra att luftridåer kunde vara en lösning bad jag Frico att sätta ihop ett erbjudande, även om jag var skeptisk. Jag förstod att luftridåerna kunde skilja kylan och värmen åt, men kunde de även hålla fukten ute? Vi satte bara upp en ridå till att börja med – och det fungerade. Iskristallerna på plaststripsen försvann helt, och om vi stänger av ridån kan vi se hur det omedelbart bildas en dimma vid ingången, säger bagerichefen.

Snabb återbetalning
Bageriet har nu satt upp flera luftridåer vid både portar och bandingångar, och ett av Kohbergs större fryshus i Haderslev är också på väg att skaffa luftridåer från Frico. På Bagergaarden har investeringen uppgått till cirka 200 000 danska kronor.

- Det är viktigt att inte glömma energibesparingarna. Det är väldigt dyrt att avfrosta ett frysrum och vi förväntar oss därför en återbetalningsperiod på två år.

Effekten kan beräknas på förhand
Bagergaarden har före och efter installationen av luftridåerna låtit energiföretaget Ørsted mäta effekten. De faktiska besparingarna på den första luftridån uppmättes till 30 MWh årligen. Det är också möjligt att beräkna effekten på förhand. Energikonsult Kasper H. Biermann på Ørsted förklarar hur mätningarna går till:

- När dörren mellan ett frysrum och ett varmt rum öppnas skapas ett luftflöde mellan dessa rum. Luften som rör sig från det varma rummet till frysrummet innehåller vattenånga, som kondenserar och fryser till is. Baserat på luftflödet, hur länge dörren står öppen samt den relativa luftfuktigheten, är det möjligt att beräkna mängden energi som används för att omvandla vattenånga till is. Därefter dras luftridåns angivna effekt av för att få fram resultatet.

Följ oss på sociala medier
Feedback