Frico

Frico i framkant med unik fläktgeometri för kylrum

Frico tillverkar produkter för ett komfortabelt inneklimat och säljer sina produkter i 70 länder. Många saker i vårt moderna samhälle är beroende av att kunna förvaras kallt. Mat och mediciner är några exempel.

 

Isolerade väggar krävs för att hålla kylan på plats, men för att kunna transportera varor in och ut behöver dörrar öppnas och stängas.

”Varje gång dörren öppnas försvinner kyla ut ur rummet och in kommer varm fuktig luft utifrån. Detta skapar problem med energiförluster, kondens och isbildning på golv och utrustning. Med en luftridå placerad i öppningen går det att förhindra infiltration av varmluft utifrån”, säger Görgen Hjärthammar, Teknisk försäljning på Frico. 

 

Nu ännu bättre
Fricos nya serie PAEC kombinerar EC-motor med Fricos unika fläktgeometri. 
EC-motorn möjliggör steglös kontroll av fläkthastigheten, vilket ger möjlighet att optimera fläkthastigheten beroende på behov, vilket innebär optimerade energibesparingar i varje installation och marknadens lägsta driftkostnad. 
PAEC är ett mycket energieffektivt val och kan ge uppemot 85 % lägre energiförbrukning gentemot en oskyddad port. Den steglösa regleringen av luftflödet ger möjlighet till en exakt injustering, vilket gör PAEC till ett perfekt val i kyl- och frysrumsapplikationer.

”Vi är skickliga på luftflödesgeometri och att skapa en laminär luftström. Våra EC-motorer drar väldigt lite ström till skillnad från andra motorer. Detta gör att kunden sparar energi, de gör dessutom ett klimatsmart val genom att välja våra luftridåer”säger Görgen Hjärthammar.

 

Nöjda kunder
På bageriet Cederleüfs & Svenheimers i Sävedalen tillverkas bland annat tårtor och bakverk. I tillverkningen arbetar 15 personer och stora frysar används för att förvara bakverken. 
Med många anställda som arbetar i produktionen blir det mycket spring in och ut ur kylrummen. Efter att luftridåer har monterats i öppningarna har personalen märkt stor skillnad på temperaturen i kylrummen.

”Sedan vi satte upp de senaste ridåerna från Frico, ser vi på termometern hur frysarna håller kylan fantastiskt bra”, säger Lennart Svenheimer, ägare Cederleüfs & Svenheimers och fortsätter:

”Tack vare Fricos luftridåer så går det att springa ut och in och dörren kan stå öppen hur länge som helst i princip.”

 

Bättre sikt och säkerhet
Med en luftridå i öppningen är det fri sikt in i kylrummet och tack vare att infiltrationen av varmluft minskas skapas det mindre is inne i kylrummet. Mindre is leder till ökad säkerhet, då risken för halka minskar avsevärt, men också att det blir enklare att se ytor och förpackningar som förvaras i kylrummet. Det sparar också energi och pengar då kylrummen behöver avfrostas mer sällan. Det är många gånger mycket krävande att avfrosta stora kylutrymmen med många varor eftersom dessa måste omplaceras under tiden.

 

Enklare passage
Genom att välja att sätta en luftridå i öppningen istället för exempelvis PVC-remsor blir det enklare för fordon och varor att passera in och ut ur kylrummet. Det betyder sparad tid och enklare logistik. En luftridå utsätts heller inte för slitage vid passage igenom luftströmmen. Oavsett hur mycket varor och fordon som passerar dagligen bibehålls luftströmmen.

 

Ökad livslängd
En luftridå ser inte bara till att kylrummet håller kylan bättre, vilket förstås ger ökad livslängd på varorna där inne. Tack vare att mindre isbildning uppstår så hålls även kylutrustning, belysning och annat också i bättre skick med en ökad livslängd som resultat. Eftersom kylutrustning kostar kan en luftridå spara pengar på lång sikt.

”Vi är Europaledande när det gäller att bygga effektiva luftridåer för kylrum”, säger Görgen Hjärthammar. Den som är intresserad av energibesparing, bättre klimat och jämnare temperatur i kylrummet, ska kontakta oss.

 


Följ oss på sociala medier
Feedback