Frico

Lindex, Europa

Klädbutikerna är Lindex främsta marknadsföringskanal. De ska skapa en känsla av mode och kvinnlighet, vara inspirerande och lätta att hitta i.

En totallösning visuellt och funktionellt skapar en positiv kundupplevelse. Entrén ger det första viktiga intrycket.

– Området innanför entrén är inspirationsyta. Känslan som skapas här finns kvar under hela butiksbesöket, säger Ove Axelsson, byggansvarig på Lindex.

Lindex använder sig ofta av helglasade entrépartier för att ge total insyn utifrån och väcka förbipasserandes intresse. Helst ska dörren stå helt öppen, även vintertid. Allt för att skapa en välkomnande och tilltalande miljö som gör att kunder hellre väljer att gå in i butiken än att gå förbi.

För att kunna utnyttja området innanför entrén maximalt krävs en balanserad miljö utan störande element.
– Luftridån ska bara märkas på resultatet och får inte störa vare sig ljudmässigt eller visuellt, säger Ove Axelsson.

För att anpassa luftridåerna maximalt till inredningen arbetar Lindex och Frico tillsammans fram speciallösningar.
– Helst skulle vi förstås slippa luftridån, men det går ju inte. Vi jobbar med vinklar, färgsättning etc för att luftridån ska smälta in, säger Lennart Abrahamsson, arkitekt på Lindex.

Lindex är en av norra Europas ledande modekedjor med omkring 330 butiker. Idag finns Fricos luftridåer installerade i cirka 100 av dem.


Följ oss på sociala medier
Feedback