Frico

Fricos Thermozone-teknologi

Fricos luftridåer skapar en osynlig luftspärr i dörr- eller portöppningar som separerar olika temperaturzoner utan att förhindra att människor och fordon passerar.

Med Thermozoneteknologin skapas en effektiv luftseparation i kombination med låg ljudnivå vilket ger ett komfortabelt inneklimat och en stor energibesparing. Fricos luftridåer är uppskattade över hela världen för sin kvalitet, effektivitet och design och används idag i mer än 70 länder.

Komfortabelt inneklimat till bästa ekonomi
I många lokaler, t ex butiker, varuhus, industrilokaler och godsterminaler, står dörrar och portar öppna en stor del av dagen. Det innebär dålig komfort för kunder och personal samtidigt som det blir stora förluster av dyrbar uppvärmd eller kyld luft, speciellt när temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft är stor. Fricos luftridåer ger ett komfortabelt inneklimat, fritt från drag, och förlusten av uppvärmd eller kyld luft minskar avsevärt med rätt installerad luftridå. Det gör att pay-off tiden minskas, speciellt för stora portöppningar. Luftridån håller även insekter och avgaser ute.

Thermozone-teknologin
Fricos luftridåer har optimal ridåverkan för dörrar och entréer. Tack vare Thermozone-teknologin kan prestandan avpassas så exakt att man får både effektiv separering och en luftbarriär som är komfortabel att passera genom. Thermozone luftridåer har:

  • Optimerad luftflödesgeometri
  • Optimerad prestanda
  • Minimerad ljudnivå

Intelligent reglering
De allra flesta av våra luftridåer är förberedda för styrsystemet SIRe, som automatiskt sköter luftridådriften. Luftridån anpassar sig till de aktuella förhållandena i entrén. Genom att känna av hur ofta dörren öppnas och stängs och mäta utetemperaturen, innetemperaturen eller till och med returvattentemperaturen, kan luftridån ge effektivt skydd med minimal energiförbrukning. Med regleringen SIRe fungerar luftridån alltid optimalt. Du behöver inte ens komma ihåg att slå till eller från den. Den anpassar sig till och med till årstidsväxlingarna, och med sin veckokalender arbetar luftridån automatiskt de tider den behövs.

Låg ljudnivå och hög prestanda
Luftridåer med Thermozone-teknologi utvecklas och tillverkas i Fricos anläggning i Skinnskatteberg. De testas i ett av Europas mest avancerade luft- och ljudlaboratorier vilket gör att vi kan garantera de värden vi redovisar i all vår produktinformation. Tack vare den sofistikerade utrustningen och vår långa erfarenhet kan vi bygga luftridåer med extremt låg ljudnivå och mycket hög luftflödesprestanda.

Design
Frico samarbetar med ledande arkitekter och produktdesigners i produktutvecklingen. Luftridåerna smälter in väl i miljön och de är designade för att passar in såväl i exklusiva butiksinredningar som i industrimiljöer. Vid infällt montage blir luftridåerna nästintill osynliga, där endast utblåset syns.

Luftridåexperter
Frico kan luftridåer. Företaget startade 1932 och vi utvecklade vår första luftridå för 40 år sedan. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet, och vi finns alltid till hands för att hjälpa dig välja rätt produkt.

Följ oss på sociala medier
Feedback