Frico

Fricos produkter

Med dagens stigande energipriser blir kostnaden för uppvärmning ofta mycket hög. Frico utvecklar produkter och energisnåla värmesystem som ger en bättre värmekomfort.

Att förhindra energiförluster och se till att värmen utnyttjas optimalt är också viktigt. Luftridåer i portar och dörrar samt värmestrålare eller takfläktar där takhöjden är hög är exempel på produkter som bidrar till stora energibesparingar.

Luftridåer
Att skapa en osynlig dörr och behålla den sköna värmen inomhus vintertid med hjälp av en effektiv luftridå är ekonomiskt. Sommartid är luftridåerna lika användbara för att förhindra att varm luft tränger in i luftkonditionerade utrymmen. Thermozone-teknologin har en exakt anpassad lufthastighet som ger en jämn luftridå över hela öppningen. Fricos luftridåer ger därför den mest effektiva separeringen med minsta möjliga energiåtgång, oavsett om det är värmen eller kylan man vill bevara inomhus.

Värmestrålare
Fricos värmestrålare värmer som solen – effektivt, energisnålt och enkelt. Med värmestrålare kan man sänka lufttemperaturen med bibehållen upplevd komfort eftersom värmen utvecklas först när den träffar ytor i lokalen. Därför används denna teknik inte bara för totaluppvärmning av en lokal, utan också för punkt- eller zonuppvärmning och för att exempelvis undvika kallras från fönster. Värmestrålare är enkla att installera och kräver minimalt underhåll. De värmer direkt efter påslag och ger inga luftrörelser.

Värmefläktar
Det goda världsrykte som Fricos värmefläktar skaffat sig är vi stolta över. De är pålitliga och har lång livslängd. Vårt sortiment täcker alla behov och jämfört med andra värmesystem är investeringskostnaden låg. Här ges också möjligheter att kombinera uppvärmning med ventilation. Värmefläktarna är kompakta, mycket tysta och har låg vikt. De finns för såväl elburen som vattenburen värme.

Konvektorer
Konvektion kallas den roterande luftrörelse då luften påverkas av en värmekälla. Luften värms - stiger uppåt - kallnar och kommer tillbaka för att åter värmas. Detta ger god komfort genom bra värmespridning och den uppåtriktade varma luftströmmen utnyttjas till att motverka kallras från stora glasytor.

Takfläktar
Takfläktar pressar ned övervärmd luft från taket ned i vistelsezonen i lokaler med högt i tak så att värmen utnyttjas optimalt.

Styrning och reglering
Bra styrning och reglering är ofta avgörande för komforten och energiförbrukningen och kan bidra till stora energibesparingar. Frico erbjuder marknadens bredaste sortiment av tekniskt avancerade och användarvänliga termostater och regleringar.

Följ oss på sociala medier
Feedback