Frico

Med design, förtroende och kompetens som ledstjärna, utvecklar och marknadsför Frico energieffektiva värmeprodukter som bidrar till att spara energi och skapa en behaglig inomhusmiljö.

Våra kunder och andra intressenters krav och förväntningar uppfylls genom att produkter, processer och verksamhetssystem kontinuerligt utvecklas och förbättras, kvalitetsmål upprättas och fullföljs samt att medarbetarnas engagemang och kompetens tillvaratas i ett ständigt förbättringsarbete.

     

Följ oss på sociala medier
Feedback