Frico

Om Frico

Hos Frico hittar du ett brett sortiment av produkter för ett komfortabelt inneklimat. I samarbete med vårt moderbolag Systemair kan vi även hjälpa dig med kunskap och lösningar för ventilation.

Energieffektiva produkter för ett skönt inneklimat
Vi erbjuder en helhetslösning med både värmesystem och produkter för tillskottsvärme som hjälper dig hantera klimatet i butiker, industribyggnader, kontor såväl som på hotell, restauranger och idrottsarenor. Eftersom vi månar om vår jord ser vi till att våra produkter är klimatsmarta. I vår produktutveckling ligger fokus på att få ut största möjliga funktion med minsta möjliga energiåtgång – utan att ge avkall på våra kärnvärden förtroende, kompetens och omtanke. De intelligenta produkterna innehåller reglersystem som ser till att du aldrig förbrukar mer energi än vad som behövs.

Global aktör med lokal förankring
Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar i Europa, och vi är representerade i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Huvudkontor ligger i Sverige och bolaget ingår i Systemair, en av de ledande koncernerna inom ventilation. Merparten av vår produktion sker i Sverige samt andra ISO-certifierade produktionsenheter i Europa. Vi har dessutom strategiskt placerade varulager på ett flertal europeiska orter.

ISO-certifierade
Frico är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitetsfrågor och ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Läs mer om ISO-certifiering här.

 

Fricos produkter

 

Produktvalsguide

Frico erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva produkter. Låt vår Produktvalsguide hjälpa dig att hitta rätt!

Prova vår Produktvalsguide

Följ oss på sociala medier
Feedback