Frico

Metso Paper, Sverige

I monteringshallen hos Metso Paper i Karlstad monterer man papirmaskiner. Monteringen skjer i nærheten av store porter som åpnes ofte, noe som tidligere førte til at kald luft ble sluppet inn i lokalet.

Nå har YIT Sverige AB installert AC600 i tre av portene, og installering i en fjerde er under planlegging.

Store porter
Metso Paper er en global leverandør av prosesser, maskiner og utstyr til papir- og tremasseindustrien. På Metso Paper i Karlstad monterer man papirmaskiner, og dette skjer i nærheten av de store portene.

Den største porten er 7 x 5,5 meter og åpnes ofte, med nedkjøling av lokalene som konsekvens. I vinkel mot denne finnes ytterligere to noe mindre åpninger. Når de åpnes samtidig med den store porten, oppstår et kraftig gjennomtrekk. Dette var situasjonen i 2002. Personalet klagde over trekk og kulde, og man innså at noe måtte gjøres.

Løsningen
Metso Papers servicepartner YIT anbefalte installering av en luftport som blåser nedenfra med høy ytelse. Valget falt på AC603, som er det kraftigste aggregatet i serien. AC600 består av én til to kolonner samt en gulvspalte med utblås av luft på gulvplan.
- Det kreves større inngrep i bygningen for å installere AC600 enn ved installering av andre aggregat, men når det først er gjort, har man en svært god løsning, sier Robert Skoglund på YIT i Karlstad.


Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback