Gjør det elektriske varmesystemet ditt mer effektivt

Viftekonvektor PF Smart

Senk energiforbruket uten store investeringskostnader, med Fricos viftekonvektor PF Smart. Vi har utført tester i et virkelig miljø, der PF Smart ble sammenlignet med en vanlig radiator. Resultatet viste at Fricos viftekonvektor varmet opp rommet til ønsket temperatur 30–40 % raskere.

Bytt fra elektrisk radiator til viftekonvektor

Mange boligeiere er for tiden bekymret over strømpriser og kostnader til oppvarming. Hvis du ønsker å redusere energiforbruket uten å måtte investere i andre oppvarmingsløsninger, som for eksempel et vannbasert varmesystem, er Fricos viftekonvektor PF Smart et svært godt valg for rask og kostnadseffektiv oppvarming.

Varmen fra en viftekonvektor når overalt, og luftstrømmen utligner også temperaturforskjellen mellom gulv og tak, noe som gir større effektivitet og lavere energiforbruk sammenlignet med radiatorer uten vifte.

Varm opp huset raskere med Fricos viftekonvektor PF Smart

Testene ble utført i et ekte miljø, i et vanlig rom i en familiebolig sentralt i Sverige. Fricos PF Smart ble sammenlignet med en konvensjonell radiator med samme effekt. Testene ble utført i et hus der den ene delen består av en vindusfront og en dobbelt glassdør. Temperaturen ble målt ved flere punkt i høyder på 0,2 m, 1,2 m, 1,8 m og 3 m. Før testene begynte var temperaturen 10 °C jevnt fordelt i det uoppvarmede rommet.

1. Tradisjonell radiator 2. Fricos viftekonvektor PF Smart

Det tok deretter 3,5 time for PF Smart å varme opp rommet til den ønskede temperaturen på 20 °C. Tradisjonelle radiatorer trenger 1,5 timer til. Testen viser at Fricos viftekonvektor dermed varmer opp rommet 30–40 % raskere.

Liten, lett og enkel å plassere! – Boligeier sentralt i Sverige

Huseier, Midt-Sverige

Spar strøm med PF Smart

Muligheten til å spare strøm ved å senke temperaturen i visse perioder på dagen kan utnyttes bedre, fordi PF Smart kan starte senere og likevel heve temperaturen til ønsket komfortnivå.

På grunn av den gode spredningen er det ikke så viktig hvor radiatorene plasseres. Det er ikke nødvendig å plassere en radiator under hvert vindu, og antallet viftekonvektorer kan derfor være færre enn om rommet ble varmet opp med radiatorer.

Hvis du har et ildsted, er PF Smart et perfekt supplement, fordi den hjelper til med å spre den varme luften i rommet. PF Smart er også mindre og lettere enn tilsvarende tradisjonelle radiatorer med samme effekt.

Fordeler med Frico viftekonvektor

  • Varmer opp rommet 30–40 % raskere

  • Senker varmen automatisk til visse tider ved hjelp av ukeprogrammet

  • Enkel å installere

  • Jevn varmespredning i hele rommet

  • 10 % lavere energiforbruk

  • Elegant design

  • Høy kvalitet