Personvernpolicy

Beskyttelse av opplysninger

General privacy notice

Generell merknad om personvern

Vi, selskapet Frico AB, Industrivägen 41 i SE-433 61 Sävedalen (en del av Systemair-konsernet) i Sverige gir deg detaljert informasjon, i henhold til artikkel 13 i personvernforordningen (PVF), om behandlingen av dine personopplysninger (heretter omtalt som ”opplysninger”).

Personvernforordningen har pålagt dem som behandler dine personopplysninger, visse plikter for å sikre at opplysningene er beskyttet under behandlingen.

Vi kommer heretter til å informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysningene.

Behandlingsformål:

Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne håndtere bestillingen din og levere i henhold til kontrakten. Vi behandler opplysningene dine til følgende formål:

I henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen, til å:

 • Oppfylle avtaleforpliktelser

 • Bekrefte kundekredittgrensen

 • Bekrefte den rimelige mengden av en bestilling

 • Håndtere betalinger

 • Levere bestilte varer og tjenester

 • Overføre adressen din og kontaktopplysningene dine til logistikkavdelingen for å håndheve leveransen av varene dine

 • Overføre adressen din og kontaktopplysningene dine til våre interne og eksterne serviceteknikere for at de skal kunne utføre sine tjenester

 • Lagre opplysningene dine i CRM-systemet til Systemair-konsernet for å kunne lage et tilbud, planlegge og koordinere tjenestebesøk hos deg, eller for å kunne selge reservedeler

I henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen, med den berettigede interesse å ivareta vårt forretningsforhold gjennom direkte markedsføring:

 • Sende interessant informasjon om våre produkter eller kampanjer

I henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen, med ditt samtykke:

 • Sende deg vårt nyhetsbrev

Behandlingsvarighet

Vi behandler dine opplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale eller gjeldende handels- eller skattemessige krav til oppbevaring. Dette omfatter også fremming av vårt gjensidige forretningsforhold.

Kommersielle dokumenter arkiveres i 6 henholdsvis 10 år, i henhold til gjeldende handels- og skattelovgivning.

Så lenge du ikke motsetter deg dette, bruker vi dine opplysninger for å kunne yte kundeservice og styrke vårt forretningsforhold med deg.

Hvis du ber om at vi sletter dine opplysninger, gjør vi det umiddelbart, så sant dette ikke er i strid med gjeldende handels- og skattemessige krav til oppbevaring.

Dine rettigheter som registrert:

I henhold til personvernforordningen har du følgende rettigheter:

 • Informasjon om behandlingen av opplysningene dine

 • Rettelse eller sletting av opplysningene dine

 • Begrensning av behandlingen (bare lagring mulig)

 • Mulighet til å motsette deg behandling

 • Dataportabilitet

 • Til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake

 • Å sende en klage til en tilsynsmyndighet

Vi håper at denne informasjonen kan hjelpe deg til å benytte deg av dine rettigheter vedrørende personopplysningene dine.

1. Oversikt over beskyttelse av opplysninger

Generelt

I det følgende får du en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker vårt nettsted. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Detaljert informasjon om den registrerte finner du i vår personvernpolicy nedenfor.

Innsamling av opplysninger på vårt nettsted

Hvem er ansvarlig for innsamling av opplysninger på dette nettstedet?

Opplysningene som samles inn på dette nettstedet, behandles av nettstedets driftsansvarlige. Den driftsansvarliges kontaktopplysninger finnes under nettstedets obligatoriske juridiske merknad.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

Visse opplysninger samles inn når du gir dem til oss. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger du angir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger samles inn automatisk av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Disse opplysningene er hovedsakelig tekniske opplysninger, som hvilken nettleser eller hvilket operativsystem du bruker, eller når du besøkte siden. Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på vår nettside.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

Visse opplysninger samles inn for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Andre opplysninger kan bli brukt til å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til opplysningene dine?

Du har alltid rett til å be om informasjon angående opplysningene som er lagret om deg, som opphav, mottakere og formålet med innsamlingen, uten at det koster noe. Du har også rett til å be om at opplysningene blir rettet, blokkert eller slettet. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden, hvis du har flere spørsmål om personvern og beskyttelse av opplysninger. Du har selvsagt også mulighet til å klage til vedkommende reguleringsmyndighet.

Analyse og tredjeparts verktøy

Når du besøker vårt nettsted, kan det bli utført statistiske analyser av din surfeatferd. Dette skjer hovedsakelig ved hjelp av informasjonskapsler og analyseverktøy. Analyseringen av din surfeatferd skjer vanligvis anonymt, dvs. at det ikke er mulig å identifisere deg ut fra disse opplysningene. Du kan motsette deg slik analysering eller hindre den ved å la være å bruke visse verktøy. Nærmere informasjon finnes i følgende personvernpolicy.

Du kan motsette deg slik analysering. Nedenfor gir vi deg nærmere informasjon om hvordan du håndhever dine rettigheter med hensyn til dette.

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Beskyttelse av opplysninger

De driftsansvarlige for dette nettstedet tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i henhold til lovfestede bestemmelser for personvern samt denne personvernpolicyen.

Hvis du bruker dette nettstedet, blir visse personopplysninger samlet inn. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Denne personvernpolicyen forklarer hvilken informasjon vi samler inn, og hva vi bruker den til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vær oppmerksom på at opplysninger som overføres via Internett (f.eks. via e-postkommunikasjon), kan utsettes for sikkerhetsbrudd. Det er ikke mulig å beskytte dine personopplysninger fullt ut mot tredjeparts tilgang.

Merknad om parten som er ansvarlig for dette nettstedet

Parten som er ansvarlig for behandling av opplysninger på dette nettstedet, er følgende selskap:

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Telefon: Tlf. +46 31 336 86 00
E-post: mailbox@frico.se

Den ansvarlige parten er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og fremgangsmåtene for behandling av personopplysninger (navn, e-postadresser osv.).

Tilbakekalling av samtykket du har gitt til behandling av opplysningene dine

Mange databehandlingsoperasjoner er mulige bare med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst kalle tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. En uformell e-post med en slik forespørsel er tilstrekkelig. Opplysninger som er behandlet før vi mottar forespørselen din, kan fortsatt behandles lovlig.

Rett til å klage til reguleringsmyndigheter

Hvis det har skjedd et brudd på personvernlovgivningen, kan den berørte personen klage til vedkommende reguleringsmyndigheter.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få opplysningene vi behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale, levert automatisk til deg selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlesbart format. Hvis du krever at opplysningene overføres direkte til en annen ansvarlig part, blir dette utført bare i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

På dette nettstedet benyttes SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetshensyn og for å beskytte ved overføring av konfidensielt innhold, for eksempel forespørslene du sender oss som driftsansvarlig for nettstedet. En kryptert forbindelse kan gjenkjennes på nettleserens adresselinje ved at den endres fra "http://" til "https://", og ved at et låsesymbol vises på nettleserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke opplysningene du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, sperring, sletting

Avhengig av hva loven tillater, har du rett til når som helst å bli kostnadsfritt informert om personopplysningene som er lagret om deg, samt om opprinnelse, mottaker og formålet de behandles for. Du har også rett til å få opplysningene rettet, sperret eller slettet. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden, hvis du har flere spørsmål angående personopplysninger.

Innsigelse mot e-postreklame

Vi forbyr hermed uttrykkelig at kontaktopplysninger som er offentliggjort i rammen av nettstedets juridiske forpliktelser, brukes til å sende reklame- og informasjonsmateriell som det ikke uttrykkelig er bedt om. Driftsansvarlig for nettstedet forbeholder seg retten til å iverksette rettslige skritt hvis reklamemateriell, for eksempel søppelpost, mottas uoppfordret.

3. Innsamling av opplysninger på vårt nettsted

Informasjonskapsler (cookies)

Enkelte av våre nettsider bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler bidrar til å gjøre nettstedet mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagers på datamaskinen og i nettleseren din.

De fleste informasjonskapsler vi bruker er såkalte "øktinformasjonskapsler". De slettes automatisk etter besøket ditt. Andre informasjonskapsler blir liggende i enhetens minne til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet.

Du kan konfigurere nettleseren din til å informere deg om bruken av informasjonskapsler, slik at du i hvert enkelt tilfelle kan bestemme om du vil godta eller avslå en informasjonskapsel. Nettleseren din kan konfigureres til å godta informasjonskapsler automatisk under visse betingelser eller alltid avslå dem, eller automatisk slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

Informasjonskapsler som er nødvendige for elektronisk kommunikasjon eller for å utføre visse funksjoner som du ønsker å bruke (f.eks. en handlekurv), lagres i henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. Nettstedets driftsansvarlige har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å garantere en optimalisert tjeneste uten tekniske feil. Hvis også andre informasjonskapsler (som dem som brukes til å analysere surfeatferden din) blir lagret, behandles de hver for seg i denne personvernpolicyen.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss spørsmål via kontaktskjemaet, samler vi inn opplysningene som er angitt på skjemaet, inkludert kontaktopplysningene du gir, for å kunne svare på spørsmålet ditt og eventuelle oppfølgingsspørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten din tillatelse.

Vi behandler derfor eventuelle opplysninger du angir på kontaktskjemaet, utelukkende med ditt samtykke, i henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke. En uformell e-post med en slik forespørsel er tilstrekkelig. Opplysninger som er behandlet før vi mottar forespørselen din, kan fortsatt behandles lovlig.

Vi beholder opplysningene du gir på kontaktskjemaet, frem til du ber om at de slettes, tilbakekaller samtykket til lagring, eller formålet med lagringen ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen er oppfylt). Denne bestemmelsen opphever ikke eventuelle lovfestede bestemmelser, særlig dem som gjelder obligatoriske frister for oppbevaring av opplysninger.

4. Sosiale medier

Programtillegg for Facebook (knappene Liker og Del)

Vårt nettsted omfatter programtillegg for det sosiale nettverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Programtilleggene for Facebook identifiseres ved Facebook-logoen eller Liker-knappen på nettstedet vårt. Du finner en oversikt over Facebook-programtillegg på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøker vårt nettsted, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via programtillegget. Dette gjør det mulig for Facebook å motta informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt fra IP-adressen din. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Liker" mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du knytte innholdet på nettstedet vårt til Facebook-profilen din. Facebook kan dermed knytte besøk på vårt nettsted til din brukerkonto. Vær oppmerksom på at vi som driftsansvarlig for dette nettstedet ikke har noen kjennskap til innholdet i opplysningene som overføres til Facebook, eller hvordan Facebook bruker disse opplysningene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Facebooks personvernpolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal knytte besøket ditt på vårt nettsted til Facebook-kontoen din, må du logge deg ut av Facebook-kontoen din.

Programtillegg for Twitter

Funksjoner i Twitter-tjenesten er bygd inn i nettstedet vårt og appen vår. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruker Twitter og ”Retweet”-funksjonen, knyttes nettstedene du besøker til Twitter-kontoen og gjøres kjent for andre brukere. Dermed blir det også overført opplysninger til Twitter. Vi ønsker å påpeke at vi som leverandør av disse sidene ikke har kjennskap til innholdet i opplysningene som overføres, eller hvordan dette innholdet blir brukt av Twitter. Hvis du vil ha mer informasjon om Twitters personvernpolicy, gå til https://twitter.com/privacy.

Du kan endre personvernpreferanser for Twitter i kontoinnstillingene dine på https://twitter.com/account/settings.

Programtillegg for Instagram

Vårt nettsted inneholder funksjoner for Instagram-tjenesten. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget inn på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å knytte innholdet på våre sider til Instagram-profilen din. Det betyr at Instagram kan knytte besøk på våre sider til din brukerkonto. Som leverandør av dette nettstedet påpeker vi uttrykkelig at vi ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene, eller hvordan dette innholdet blir brukt av Instagram.

Du finner mer informasjon i Instagrams personvernpolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Programtillegg for LinkedIn

Vårt nettsted bruker funksjoner fra LinkedIn-nettverket. Tjenesten leveres av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du går inn på en av våre sider som inneholder LinkedIn-funksjoner, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til LinkedIn-serverne. LinkedIn får informasjon om at du har besøkt våre nettsider fra IP-adressen din. Hvis du bruker anbefalingsknappen i LinkedIn og er logget inn på LinkedIn-kontoen din, er det mulig for LinkedIn å knytte besøket ditt på nettstedet vårt til brukerkontoen din. Vi ønsker å påpeke at vi som leverandør av disse sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene, eller hvordan dette innholdet blir brukt av LinkedIn.

Nærmere informasjon finnes i personvernpolicyen for LinkedIn på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analyse og reklame

Google Analytics

Dette nettstedet bruker nettanalysetjenesten Google Analytics. Den drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte "informasjonskapsler" (cookies). Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som informasjonskapselen genererer om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Lagringen av Google Analytics' informasjonskapsler skjer på grunnlag av artikkel 6, nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. Nettstedets driftsansvarlige har en berettiget interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsted og reklame.

IP-anonymisering

Vi har aktivert IP-anonymiseringen på dette nettstedet. Før IP-adressen din sendes til USA blir den forkortet av Google innen EU eller andre land i EØS. Bare i unntakstilfeller sendes den komplette IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. Google bruker denne informasjonen på vegne av dette nettstedets driftsansvarlige, for å evaluere bruken av nettstedet, kompilere rapporter over aktiviteter på nettstedet og tilby nettstedets driftsansvarlige andre tjenester med hensyn til nettstedsaktiviteten og Internett-bruken. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre data som oppbevares av Google.

Google Analytics' innsamling av demografiske data

Dette nettstedet bruker Google Analytics' demografiske funksjoner. Disse gjør det mulig å generere rapporter med informasjon om alder, kjønn og interesseområder til dem som besøker nettstedet. Disse opplysningene kommer fra personlig tilpasset annonsering fra Googles og tredjeparts besøksdata. De innsamlede opplysningene kan ikke føres tilbake til noen bestemt enkeltperson. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen ved å justere innstillingene for annonsering på Google-kontoen din, eller du kan forby at Google Analytics samler inn data, som beskrevet i avsnittet "Innsigelse mot innsamling av opplysninger".

Nettleserens programtillegg

Du kan hindre at disse informasjonskapslene lagres, ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at du ved å gjøre dette risikerer å ikke få tilgang til alle funksjoner på nettstedet. Du kan også hindre at dataene som genereres av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), blir sendt til Google og at Google behandler dem, ved å laste ned og installere nettleserens programtillegg på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innsigelse mot innsamling av opplysninger

Du kan hindre at Google Analytics samler inn opplysningene dine, ved å klikke på følgende lenke. En informasjonskapsel for avslag aktiveres for å hindre at opplysningene dine samles inn ved fremtidige besøk på dette nettstedet: Deaktivere Google Analytics.

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata, i Googles personvernpolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Opplysningsbehandling satt ut til tredjeparter

Vi har inngått en avtale med Google om å sette ut vår opplysningsbehandling og til punkt og prikke iverksette de strenge kravene til personvernmyndigheter ved bruk av Google Analytics.

6. Nyhetsbrev

Opplysninger i nyhetsbrev

Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, trenger vi en gyldig e-postadresse samt informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er eier av den angitte e-postadressen, og at du samtykker i å motta dette nyhetsbrevet. Ingen tilleggsopplysninger samles inn eller de samles inn bare på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene bare til å sende ønsket informasjon, og vi videreformidler den ikke til tredjeparter.

Vi behandler derfor eventuelle opplysninger du angir på kontaktskjemaet, utelukkende med ditt samtykke, i henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av personopplysningene dine og e-postadressen din, samt til at de brukes til å sende deg nyhetsbrevet, ved å bruke avmeldingslenken i nyhetsbrevet. Opplysninger som er behandlet før vi mottar forespørselen din, kan fortsatt behandles lovlig.

Opplysningene som ble gitt ved påmelding til nyhetsbrevet, brukes til å distribuere nyhetsbrevet inntil du sier opp abonnementet – disse opplysningene blir da slettet. Opplysninger vi har lagret for andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsområdet) påvirkes ikke.

7. Programtillegg og verktøy

YouTube

Vårt nettsted bruker programtillegg fra YouTube, som drives av Google. Driftsansvarlig for sidene er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøker en av våre sider som inneholder et YouTube-programtillegg, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. Her blir YouTube-serveren informert om hvilke av våre sider du har besøkt.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gir YouTube deg mulighet til å knytte Internett-atferden din direkte til den personlige profilen din. Du kan hindre dette ved å logge deg ut fra YouTube-kontoen din.

Vi bruker YouTube som en hjelp til å gjøre vårt nettsted tiltrekkende. Dette utgjør en berettiget interesse, i henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata i YouTubes personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenesten Google Maps via en API. Den drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innvirkning på denne dataoverføringen.

Vi bruker Google Maps for å gjøre nettstedet vårt tiltrekkende og for å gjøre det enklere å finne steder som er angitt av oss på nettstedet. Dette utgjør en berettiget interesse, i henhold til artikkel 6, nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

Du finner ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata i Googles personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.