Industritakvifte

I rom med stor takhøyde kan takvifter redusere energitapet med inntil 30 %, i og med at varmen presses ned til gulvnivå. Utgiftene til oppvarming reduseres, samtidig som arbeidsmiljøet forbedres. Besparelsene blir særlig store for oppvarmingsformer med høy temperaturgradient.

Industritakvifte