Vilkår webshop

Alle priser er oppgitt i NOK eks. MVA. Frakt blir pålagt faktura (FCA Incoterms 2020).

Bruk

Bruker plikter å beskytte brukernavn og passord slik at uvedkommende ikke får tilgang til kontoen. Ved mistanke om at uvedkommende har fått tilgang, må Frico straks varsles og passord umiddelbart endres. Dette utføres under ”Min konto”. Jevnlig bytte av passord anbefales. Kunden har ansvar for ordre og informasjon som legges inn i Frico webshop. Dersom en webshop-kunde/-ansatte slutter i sitt firma, har kunde/firma ansvar for umiddelbart å melde dette til Frico, slik at vedkommende kundekonto kan slettes.

Leveringsbetingelser

Frakt blir pålagt faktura (FCA Incoterms 2020). Frico benytter Posten Bring/ Schenker, avhengig av ordrevolum. Se tabell nedenfor for eksempel på priser.

Betalingsbetingelser

For eksisterende kunder gjelder avtalte betingelser. For nye kunder, gjelder netto pr. 20 dager.

Reklamasjonsrett

Ha ordre-/fakturanummer tilgjengelig før henvendelse. NL17 / 5 års reklamasjonsrett mot material- og fabrikasjonsfeil iht. Lov om forbrukerkjøp av 1988. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil som skyldes feil bruk av produktene eller skader som er påført under transport, montasje eller påkjenninger utenom normal drift og vedlikehold.

Transportskade

Mottaker må undersøke varen ved mottak og varsle evt. transportskader til transportør og til Frico snarest. Ytre/synlige skader rapporteres ved at et bilde av skaden samt kopi av fraktbrev med eventuelle merknader, signert av transportør, sendes Frico. Skjult/usynlig skade må reklameres innen 7 dager fra dato for varemottak.

Reklamasjonshåndtering

Reklamasjon skal skje straks mangelen oppdages. Reklamasjoner skal bekreftes skriftlig og inneholde oppgave over mangelens art og omfang. Reklamasjon på forsendelse må skje innen 14 dager. Varen returneres kun etter uttrykkelig avtale med Frico. Returmelding fra Frico må følge returgods. Ved retur i fullgod stand og i original emballasje, krediteres fakturabeløp -20%, hvis ikke annet er avtalt i kundeavtalen.

OBS: Retur må skje etter avtale med Frico, innen 3 måneder fra opprinnelig leveringsdato. Retur etter 3 måneder fra leveringsdato, godkjennes ikke. Monterte eller spesialproduserte produkter tas ikke i retur.

For øvrig gjelder NL17

Under er en tabell med forventede fraktkostnader for typiske produkter sendt til noen steder Norge. Tabellen gir en indikasjon på prisnivå og må ikke må tolkes som en garanti for øvre kost. Variasjoner må påregnes som følge av nøyaktig destinasjon, godsets størrelse, samsending mm.

ProduktVektSØR / KristiansandØST / OsloVEST /SogndalNORD / Tromsø
PA2510E/W/A (Luftport)19 kg450,-414,-450,-450,-
PA3515E/W/A (Luftport)58 kg510,-350,-575,-490,-
SWH12/SE12N (Varmluftsvifte)22 kg395,-375,-310,-395,-
EZ222N (Stråleovn)10 kg215,-210,-310,-395,-
Varmelampe (Infravarmer)2,5 kg210,-190,-210,-240,-

Rett til endringer forbeholdes.