Stasjonære varmluftsvifter med vannvarme

Til permanent oppvarming av et lokale er varmluftsvifter ofte det billigste alternativet. De gir svært høy effekt per investert krone (W/kr) og er samtidig lette å installere.

Stasjonære varmluftsvifter med vannvarme