Takvifter

Takvifter presser overvarmet luft fra taket ned i oppholdssonen. Energitapet blir dermed mindre, og varmen utnyttes optimalt. Besparelsen blir størst i lokaler med stor takhøyde, der temperaturforskjellen mellom gulv og tak er meget stor. Installasjon av takvifter for å spare energi innebærer en liten investeringskostnad som tjenes inn på svært kort tid.