Bed Bugs Bedroom 1456829195

Varmluftsvifter nå et våpen i kampen mot veggdyr

Varmluftsvifter

I takt med at vi reiser stadig mer, har veggdyr funnet veien tilbake til husene og leilighetene våre. Ved siden av bekjempingsmidler har nå høye temperaturer generert med varmluftsvifter blitt en effektiv og skånsom metode for å bli kvitt småkrypene.

Bed Bug Illustration 1366009590

Veggedyr

Veggdyr ble utryddet på begynnelsen av 1900-tallet, men har i senere tid igjen blitt et problem i hjemmene våre.

Veggdyrene lever helt og holdent av blod fra mennesker eller dyr og er omtrent på størrelse med et linfrø. De oppholder seg vanligvis i kriker og kroker om dagen og kommer frem for å finne føde om natten. Veggdyr kan gå i dvale og være uten føde i opptil et år, som betyr at selv bygninger som ikke blir hyppig brukt, kan være infisert med veggdyr.

Hvorfor er det så vanskelig å bli kvitt veggedyr?

Å bli kvitt veggdyr kan være problematisk. Forsøk å kontakte et saneringsfirma så raskt som mulig, før veggdyrene rekker å formere seg for mye. Skadedyrene bekjempes vanligvis med et bekjempingsmiddel. Dessverre ser det ut til at visse arter av veggdyr nå er resistente mot flere typer bekjempingsmidler, og dette krever flere og kraftigere behandlinger. Ved alvorlige utbrudd kan det bli nødvendig å kassere tekstiler og møbler.

Hvordan bli kvitt veggedyr

Veggdyr lever ved temperaturer på fra 7 °C og opp til 45 °C, men dør hvis temperaturen stiger ytterligere. Varme har dermed blitt en effektiv og skånsom metode for å bli kvitt skadedyrene. Både skadedyrene og eggene dør av den høye temperaturen, og varmen er også skånsommere i et boligmiljø enn giftige bekjempingsmidler.

Dør ved høye temperaturer

Det finnes i dag selskaper som i visse situasjoner bruker varme som et alternativ til bekjempingsmidler, og i USA er det til og med selskaper som har spesialisert seg på denne metoden. Metoden er basert på at spesielle varmluftsvifter som er beregnet for høye temperaturer, benyttes til å varme opp hele rommet til over 50 °C. Temperaturen på vegger og på stedene der veggdyrene trives, måles for å sikre effekten. Hvis et område mot formodning skulle ha blitt utelatt, er det enkelt å gjenta behandlingen, fordi varme ikke skader verken møbler eller elektronisk utstyr.

Varmluftsviften Elektra H

Varmluftsviften Elektra H er designet for rom med høye temperaturer, opptil 70 °C. Elektra er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.