Frico

Isen forsvant med luftporter fra Frico

Bagergaarden i Haderslev har løst fuktproblemet sitt og redusert energikostnader

Fukt er et stort problem når nybakt brød skal i fryseren. Dette vet H.C. Andersen Bagergaarden A/S i Haderslev i Danmark så altfor vel, fordi lagringen og leveringen av Kohbergs brød og boller fører til at portene til kjøle- og fryserommet er åpne i et par timer hver dag.

-Vi hadde altfor mye fukt i kjøle- og fryserommene våre, noe som medførte store utgifter til avriming. Fukten dannet blant annet et islag i taket. Dette falt så ned på eskene, som igjen ble fuktige når de forlot fryseren. Iskrystallene som dannet seg på strimmelgardinen ved inngangen utgjorde også et problem for arbeidsmiljøet, forklarer bakerisjef Teddy K. Jensen.

Han vurderte derfor å lage et rom der fukt ble fjernet kontinuerlig før den nådde kjøle- og fryserommene.

- En slik løsning ville imidlertid gitt mye høyere driftskostnader. Så da jeg hørte at luftporter kunne være en løsning, ba jeg Frico om å gi oss et tilbud, selv om jeg var skeptisk. Jeg forstod at luftportene kunne skape en barriere mellom den kalde og den varme luften, men kunne de også holde fuktigheten ute? Vi begynte med å installere bare én luftport – og det fungerte. Iskrystallene på strimmelgardinen forsvant helt. Og slår vi av luftporten ser vi hvordan det umiddelbart dannes en tåke ved porten, sier bakerisjefen.

Rask nedbetaling
Bakeriet har nå installert flere luftporter både ved portene og andre innganger, og et av Kohbergs større kjøle- og fryselagre i Haderslev er også i gang med å skaffe seg luftporter fra Frico. Bagergaarden har investert rundt 200 000 danske kroner (ca. 27 000 euro) i denne løsningen.

- Det er viktig å ikke glemme energibesparelsene. Det er svært kostbart å avrime kjøle- og fryserommet, så vi forventer en nedbetalingsperiode på to år.

Effekten kan regnes ut på forhånd
Bagergaarden fikk energiselskapet Ørsted til å måle effekten før og etter installeringen av luftportene. Faktisk besparelse for første luftport ble beregnet til 30 MWh årlig. Effekten kan også beregnes på forhånd. Energikonsulent Kasper H. Biermann i Ørsted forklarer hvordan målingen utføres:

- Når døren mellom et kjøle-/fryserom og et varmrom åpnes, dannes det en luftstrøm mellom disse rommene. Luften som beveger seg fra det oppvarmede rommet til kjøle- og fryserommet inneholder vanndamp, som kondenserer og fryser til is. Mengden energi som brukes til å omdanne vanndamp til is, kan beregnes ut fra luftmengden, hvor lenge døren er åpen og den relative fuktigheten. Resultatet får man så ved å trekke fra luftportens angitte effekt.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback