Frico

Frico holder forskere varme i ny Chalmers-lab

Fricos produkter anvendes i Chalmers' nye innovasjonslab. Varmluftsvifter og takvifter holder forskere og studenter varme.

Høsten 2015 ble Revere (Resource for Vehicle Research) innviet på Lindholmen i Göteborg, Sverige. I et samarbeid mellom Chalmers, Volvo AB og Volvo Car Corporation, og med finansiering fra Vestre Götalandsregionen, har denne laben blitt etablert for å satse på fremtidens innovative løsninger innen kjøretøyindustrien. Hovedfokuset ligger på aktiv sikkerhet og autonome kjøretøy, det vil si kjøretøy som kjører seg selv – en fremtid som kanskje er nærmere enn vi tror.

Lokalet ligger ved havnen i Göteborg, i et gammelt industribygg som tidligere ble kalt Pannverkstaden. Her ble det produsert dampkjeler i skipsverftperioden. Deretter sto verkstedet tomt i mange år, og ble kun brukt som kaldtlager. Nå er lokalet malt om, og det er installert to SWH-vifter for å varme opp fasilitetene. Ettersom det er svært høyt under taket, er det i tillegg installert ICF-takvifter i taket for at varmen skal sirkulere ned til området hvor folk sitter. Dette gir store energibesparelser og høyt komfortnivå. Dessuten er alle viftene stillegående, slik at det er behagelig å oppholde seg i lokalet.

I dag brukes lokalet som en innovasjonslab. Volvo bidrar til virksomheten med kjøretøy, og Chalmers leder forskningsvirksomheten. Det største prosjektet som pågår akkurat nå, er i Volvos regi. DriveMe er et prosjekt som dreier seg om en selvkjørende bil. Målet er å kunne ha autonome kjøretøy langs Göteborgs ringveier. I laben har de mulighet til å teste det som tidligere bare kunne simuleres på datamaskiner. Når kjøretøyene er bygget om, kan de prøvekjøres på testbanen AstaZero i Borås. Der kan de se om algoritmene og systemene fungerer for forbikjøring, kollisjonsunngåelse og lignende.

Akkurat nå har Revere først og fremst fokus på personbiler og lastebiler. Men fremtiden ser lys ut, og det har blitt åpnet dialog for å vurdere nye prosjekter med bl.a. hjullastere og busser. Tanken er at laben skal fungere som en åpen arena for innovasjon, til forskjell fra de labene som allerede finnes i Volvos regi. Her får studenter fra Chalmers utdannelsesprogram mulighet til å teste ideene sine, og fremtidens store gjennombrudd i kjøretøyindustrien er bare en god idé unna. 


Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback